Att skapa hållbara resultat för människor, företag och omvärld via fastighetsteknik är nyckeln i vår strategi. Det betyder att vi genom våra lösningar påverkar våra kunders fastighetstekniska miljöer och utvecklar långsiktiga lösningar som förbättrar hållbarhet och energieffektivitet.
Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. Inom Caverion försöker vi förändra världen till det bättre, steg för steg, dag för dag. Vad kan vi göra för kommuner med svag ekonomi? Kan vi med våra handavtryck minska våra kunders fotavtryck och göra vår bransch mer hållbar? Vilka lösningar minskar fossilberoendet och skapar mer energieffektiva miljöer?
Hållbarhet, digitalisering, säkerhet och energieffektivisering är ledord för vårt arbete.
Caverions styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Vi har 15 000 anställda i tio länder i norra och centrala Europa och vår omsättning för uppgår till cirka 2.1 miljarder euro. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors.