EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. På EY utvecklar vi ledare och medarbetare som är med och bidrar till ett bättre fungerande affärsliv.

Våra över 365 000 medarbetare och 1 miljon alumner bildar tillsammans ett starkt nätverk. Var och en av dessa människor leder och inspirerar andra under deras tid på EY och därefter, och förverkligar vårt syfte i sitt dagliga arbete. EYs syfte utgår från Building a better working world — vilket även är grunden för vår kultur.

I Norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Future of Work, Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i över 100 städer har EY en välbeprövad holistisk process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt. EY tar bidrar till att utveckla branschen genom att kontinuerligt ta fram de senaste trenderna och studierna.