Tenant & Partner skapar och utvecklar värdeskapande arbetsplatser som möter de mänskliga, ekonomiska och planetära behoven i arbetslivet. Detta med fokus på hyresgästen utifrån den fysiska arbetsplatsen och nya arbetssätt som hjälper organisationer att nå sina mål och sin vision. Tillsammans med sina kunder skapar Tenant & Partner ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Betydelsen av strategisk och kontinuerlig FM-rådgivning
FM (Facility Management) är lika viktigt som själva lokalen och inredningen för att bidra till välmående och värdeskapande arbetsplatser. Med rätt typ av FM-tjänster anpassat efter organisationens unika behov och förutsättningar kan en attraktiv arbetsplats skapas som på ett smidigt, stöttande och kostnadseffektivt sätt fungerar dagligen för alla medarbetare. En arbetsplats som bidrar till en känsla av stolthet och som lever företagets vision, kultur och varumärke.

På Tenant & Partner finns en bred kompetens och lång erfarenhet av FM-rådgivning. Med åren har antalet medarbetare vuxit och idag finns ett helt team av experter inom området. Tenant & Partner erbjuder stöd och rådgivning för att uppnå en skräddarsydd FM-leverans för respektive organisation. Genom stötting i upphandling och omförhandling av FM-avtal säkerställer Tenant & Partner att FM-leveransen är flexibel och skalbar samt utvecklas kontinuerligt över tid för att passa organisationens aktuella och framtida behov. Tenant & Partner finns också till hands vid rådgivning i redan framtagna strategier för att identifiera utmaningar och förbättringsåtgärder.

Tenant & Partner som guldpartner till IFMA
I samband med Tenant & Partners breda kompetens inom området och att FM blir en alltmer viktig och komplex bransch har Tenant & Partner valt att vara guldpartner till IFMA Sverige. Partnerskapet innebär att Tenant & Partner tillsammans med stora delar av FM-branschen driver frågor som påverkar hela arbetsplatsupplevelsen. Tenant & Partner hoppas att deras kunskap och engagemang kan bidra till att påskynda omställningen till ett mer meningsfullt arbetsliv för alla.