Säkerhetshot – är ditt företag rustat?

14 mars 2024

Online

Säkerhetshot – är ditt företag rustat?


Plats: Online

Datum: 14 mars 2024, 08:00-08:45

Taggar:IFMA nätverksträff

Välkommen till en digital träff för att skapa insikt och lösningar för att följa med säkerhetsläget i Sverige

En orolig omvärld, nya lagar, klimatförändringar och olika innovationer bidrar till en helt ny riskbild för svenska företag. I början av året gick Sveriges överbefälhavare ut och riktade en tydlig uppmaning till Svenskarna – förbered dig för krig. Samtidigt vet vi att flera länder bedriver aktivet spionage i Sverige vilket driver lagstiftningen och stärker reglerna. Att navigera denna nya verklighet är inte lätt och förmågan att hantera risker kommer göra stor skillnad både nu direkt och i framtiden. Givet säkerhetsläget kommer IFMA i samarbete med Addici Security & Technology belysa området ur ett företagsperspektiv.

Kris, risk och kontinuitet – har ditt företag koll på hörnstenarna inom säkerhet i det nya normala?

  • Hur påverkar en oroligare omvärld och ett hårdare samhällsklimat svenska företag idag?
  • Vad behöver verksamheter tänka på för att vara förbereda för kris?
  • Hur bör företag arbeta med riskhantering i dagens läge?

 

Andreas Glansborg (VD Addici Security & Technology) & Jenny Finnberg, (Affärsområdeschef Security Management & Säkerhetschef Coor)

Anmälan

Det här eventet är stängt eller fullsatt.

Maila info@ifma.se om du vill sätta upp dig på väntelista.