Studiebesök hos EON

October 10, 2023

Malmö

Studiebesök hos EON


Adress: EON, Carlsgatan 22

Datum: 10 okt. 2023, 07:30-09:00

Taggar:IFMA nätverksträff

Välkommen på Studiebesök hos EON

EON hälsar oss välkomna på ett studiebesök på deras nya huvudkontor. De berättar om sitt hållbarhetsarbete kopplat till det nya kontoret där återbruk står i fokus. Ombyggnad av möbler, flocking och textilåtervinning är exempel på metoder som använts.

Besöket avslutas med en kort rundvandring.

På EONs nya huvudkontor i Malmö står hållbarhet i fokus. Det nya huvudkontoret i Nyhamnen i Malmö kommer att certifieras enligt BREEAM Outstanding samtidigt som både huset och verksamheterna (både byggnaden och E.ONs verksamhet) certifieras enligt The Well Building Standard. BREEAM Outstanding är en miljöcertifiering som ställer höga krav på byggnadens miljöprestanda och miljöpåverkan, både under konstruktionen och under byggnadens livstid. BREEAM är helt och hållet kopplat till byggnaden och det är därför fastighetsägaren (Castellum) som ansvarar för certifieringen. WELL är en certifiering som fokuserar på människans hälsa och välmående i byggnader, i det här fallet E.ONs arbetsplats.

Tid: kl. 8:00-9:00 med frukost från kl 7:30
Begränsat antal deltagare.

Anmälan

Anmälan till det här eventet är stängd.

Välkommen tillbaka på ett framtida event!