Medlemsvillkor

IFMA Sverige (802401-9872) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

När du eller ditt bolag blir medlem i föreningen IFMA Sverige så lämnar ni ett antal personuppgifter till oss, såsom namn, e-post och telefonnummer. Vi behöver behandla dessa personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap i IFMA Sverige.

Se vidare vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi samlar in och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har och hur du kan använda dessa rättigheter.

Medlemskap i IFMA Sverige förutsätter att du även är medlem i vår moderförening International Facility Management Association (”IFMA Global”). IFMA Global är baserat i USA vilket innebär att dina personuppgifter behandlas utanför EU. IFMA Sverige kan inte styra hur IFMA Global behandlar dina personuppgifter eftersom IFMA Sverige och IFMA Global är två olika juridiska personer och något personuppgiftsbiträdesförhållande föreligger inte. IFMA Sverige är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och IFMA Global är ansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Vi vill uppmärksamma dig på detta eftersom EU-domstolen har konstaterat att de dataskyddsregler som finns i USA inte uppfyller de krav som GDPR uppställer till skydd för enskilda individers fri- och rättigheter. Om du vill veta mer om hur IFMA Global behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi dig att kontakta IFMA Global direkt.

Medlemskapet gäller 12 månader från fakturadatum och förlängs automatiskt med en 12-månaders period om ingen skriftlig uppsägning görs. Medlemskapet kan sägas upp tre (3) månader före ny avtalsperiod.