Om IFMA

Connect.
Learn.
Inspire.

IFMA, International Facility Management Association, är det största internationella nätverket inom Facility Management och stödjer 24.000 medlemmar i 135 länder världen över.

IFMA Sverige är sedan 1994 den svenska avdelningen och har som mission att föra samma, stärka och utveckla Facility management-branschen i Sverige genom:

  • Nätverksträffar i form av föredrag, studiebesök & workshops
  • Konferenser och seminarier
  • Information via Nyhetsbrev, hemsida och LinkedIn
  • Stödja FM-relaterad utbildningar

Mission och vision

​IFMA Sverige är den självklara mötesplatsen som för samman, stärker och utvecklar Facility Management-branschen.
Vi bidrar till en bättre värld genom att driva utvecklingen av hållbara arbetsplatser och fastigheter.

FM-marknaden

I Sverige började Facility Management att användas som ett samlat begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster till företagens kärnverksamhet under 90-talets första hälft. Sedan dess har flera andra uttryck börjat användas som t.ex. Service Management, Facility Services, Real Estate Management, Property Management, Support services, och Workplace Management.

De tjänster som ingår i FM-begreppet kan organiseras på olika sätt. I Sverige brukar man tala om egen regi, då företaget eller organisationen utför stödtjänsterna med personal som är anställda i samma bolag som de ger FM-service till, eller outsourcad FM-leverans. Outsourcing kan ske helt eller delvis, och vissa tjänster kan av strategiska skäl anses vara bättre att behålla i egen regi för en organisation, medan andra som till exempel lokalvård, bevakning eller catering ofta utförs av externa leverantörer.

Ibland grupperas enskilda FM-tjänster med samlingsnamn som nedan:

Vad är fm? med fm (facility management) menar vi:

Kontorsservice

Här ingår till exempel receptionsservice, telefonistservice, post- och godsservice, kundtjänst och/eller servicecenter, kontorsmaskiner, kontorstillbehör, mötes- och konferensservice samt dokumenthantering.

Fastighetsservice

Drift och underhåll av byggnader, installationer och utrustning för säker, effektiv och hållbara arbetsmiljöer och fastigheter.

Workspace Management

Under denna tjänstegrupp finns exempelvis utrymmesoptimering och planering med alla dess delaspekter i form av t ex arbetssätt (ABW, fast och flexibel, hemarbetsplats osv), inredning och flyttservice.

Lokalvård & avfallshantering

Hit räknas tjänster som exempelvis daglig städning, fönsterputs och övrig periodisk städning, och specialstädning. Här ingår också intern och extern avfallshantering inklusive återvinning.

Säkerhet

Här ingår till exempel tillträdesskydd, inbrottsskydd och brandskydd.

Mat och Dryck

Till denna tjänstegrupp räknas till exempel drift av lunchrestauranger, caféer, konferenscatering, eventorganisation, service med frukt och dryckes- samt varuautomater.

Kontakta oss

Michael Esplinger

Vice ordförande

Malin Ljungbeck


Operations manager


Valberedningen

Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag och arbetar aktivt och kontinuerligt med att hitta lämpliga kandidater till styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår årligen styrelsedamöter till lediga platser i styrelsen. Deras förslag redovisas i januari och val av styrelse sker sedan under årsmötet i april.

Valberedningen arbetar oberoende från styrelsen, och har stor insikt i styrelsens arbete, gedigen erfarenhet av FM-branschen och ett stort nätverk.

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen året runt.

Rose-Marie Källkvist 


Lassila & Tikanoja FM / Service

Marie Andersson

Arbetsmiljöverket