16 oktober 2023
IFMA krönika

IFMA krönika

I en tid där stor oro präglar alla delar av vårt samhälle, vår arbetsplats, våra hem och vår omvärld, är information, källkritik och mindset enligt min mening våra vassaste verktyg för att navigera framåt.

Morgonen den 24 februari 2022 när jag slog på nyheterna och min dotter 15 år tittar på mig i chock, kommer jag aldrig glömma. Hennes uppenbara fråga; ”Pappa vad händer nu” Mitt svar var givet; ”Älskling jag vet inte men världen som vi känner den förändrades precis i proportioner som är i omfattning med det andra världskriget.

Rysslands storskaliga invasion av ett demokratiskt land i Europa kom mycket riktigt att påverka precis allt, råvarutillgång, elförsörjning, drivmedel, påverkanskampanjer eller ”psy ops”, stresstest av olika centrala samhällsviktiga system och funktioner med mera.

Parallellt med detta mitt i en valrörelse som ledde fram till ett regeringsskifte där frågor som invandring, ”hårdhandskar” och billigare drivmedel dominerade som löften till väljarna.
Som lök på laxen ett eskalerande gängkrig där barn rekryteras till hemska dåd och hela Europa ser det tidigare trygga Sverige som ett inrikespolitiskt säkerhetshaveri.
Ett postpandemiskt affärslandskap som fortfarande inte repat sig där både kostnader ökat, underhåll avstannat och personalbrist av rang råder.

Vår planet slår bakut med extremväder åt olika håll och insatstakten behöver öka monumentalt.
En inflation och (för alla med bostadslån) kraftigt ökade räntor gör villkoren för många extremt tuffa.
En minst sagt dyster nutid och osäker framtid vi lever i med väldigt små möjligheter att prediktera vad som komma skall. Vi behöver förhålla oss till det faktum att det handlar om att ”åka med och göra det man kan med det man har”

Som tidigare försvarsmaktsanställd och numer reservofficer samt en del av säkerhetsbranschen får jag ofta frågan av vänner och bekanta om hur jag förhåller mig till allt som nu sker. Jag tänkte dela med mig lite av mina förhållningssätt.

Det första och viktigaste är att jag håller mig informerad om vad som händer. Det innebär att jag följer nyhetsutvecklingen noggrant. De kanaler jag följer är lite olika men det måste vara oberoende kanaler med så objektiva rapporteringar som möjligt. Så klart våra nyhetsprogram men också en rad olika kanaler samt analyser på Youtube där man enbart använder så kallad ”open source intelligence” vilket innebär underrättelseverksamhet med öppna bekräftade källor som är sammanställda på ett sätt att de skapar en helhetsbild som en aktör nödvändigtvis inte har för avsikt att visa.

Jag tillämpar alltid en stark Källkritik i allt jag ser, läser och hör, även i mainstreammedia. Jag utgår ifrån och förutsätter att allt som skrivs, förmedlas eller publiceras har någon form av baktanke, exempelvis att driva ”klick”, öka annonsintäkter eller skapa någon form av sensation.

Sen kommer vi till kanske den viktigaste delen av min strategi och det är Mindset.
Mindset för mig handlar om att förhålla mig till den situation som nu råder med någon form av lugn. Att acceptera det jag inte kan förändra och göra det bästa jag kan med det jag har. Prästen Reinhold Niebuhr pratade om just detta för ungefär 100 år sedan.
Jag gör medvetna val som taktar emot att göra vår planet mindre stressad, allt ifrån att välja båt, bil och livsstil där hållbart och återbruk för mig är riktiga ledord.
Jag pratar mycket med mina barn (båda tonåringar) om vad som händer i världen och i samhället. Jag försöker skapa ett lugn genom att resonera kring tänkbara scenarion och hur vi som samhälle, familj eller arbetsgivare skulle agera.
Jag säkerställer över tid att vi har tillräckligt med resurser hemma för att klara en lite längre tid på egen hand utan stöd från samhället.I min roll som Stabschef på ett säkerhetsföretag ägt och drivet av en stor FM aktör (Coor) blir min roll och mindset lite på samma sätt i de kunddialoger vi har.

Det handlar om att diskutera det vi vet idag, analysera trender och arbeta mycket med begreppet ”Risk”. Att noggrant analysera, värdera och hantera flera typer av risker. De ser olika ut beroende på geografi och verksamhetsinriktning men känslan av Trygghet eller snarare Otrygghet dominerar i alla sammanhang.
Här är min övertygelse att vi som FM bransch kommer att ha en stor påverkan framåt när vi utvecklar det nya kontoret, väljer kontorets geografi och hur det nya kontoret omhändertar både risker och brukarnas känsla av trygghet.
För mig gäller mottot ”Inte rädd men beredd” både privat och i mitt arbetsliv!

Med vänliga hälsningar Jesper och hopp om en ljusare framtid

Skribent

Jesper BorrforsStyrelsemedlem IFMA Sverige