19 oktober 2023
Kompetensutveckling

Stora FM boken

När allt förändras snabbt krävs det kunskap för att stå stadigt!

Förändringstakten inom näringslivets olika områden är hög. Pandemin var naturligtvis en accelerator med förändringar som fortsätter påverka hur man organiserar sig, hur lokaler ska se ut, och inte minst hur stödfunktioner som Facility Management ska integreras. Till det ska man nu lägga den största och snabbast påverkande innovationen sen internets tillkomst – Artificiell Intelligens.

På mindre än ett år har AI blivit tillgängligt för var och en av oss och vi kan vara säkra på att utvecklingen och tillämpningarna kommer att gå rasande snabbt.

I tider av snabba förändringar är det lätt att man rycks med av allt det nya som sker. Det händer så mång överraskande och spännande saker att man riskerar förväxla yta med innehåll, eller annorlunda uttryckt, tekniker som är hjälpmedel hamnar mer i fokus kan skymma själva kärnan i verksamheten.

Efter lång väntan har vi nu en svensk bok som på ett tydligt sätt går igenom vad FM är, med en stor mängd definitioner och beskrivande förklaringar. Vad syftet med FM är och hur man planerar och arbetar med olika delområden. Stora FM-boken är enkelt och pedagogiskt skriven vilket bland annat gjort den till lärobok på Affärshögskolan. Men den tjänar minst lika väl som kunskaps- och uppslagsbok för den som står mitt i FM-karriären.

Stora FM-boken stödjer på ett bra sätt vårt strategiska medlemvärde ”learn” och vi har därför lyckats få till ett bra pris för våra medlemmar. Förutom för egen förkovran kan boken fungera som en gåva till kunder för att skapa en gemensam kunskapsgrund, eller varför inte som julklapp.

Beställ boken här!
Är du medlem i IFMA Sverige kan du beställa boken till medlemspris, 390 :- + frakt – Beställ boken till medlemspris här!