19 oktober 2023
Kompetensutveckling

Gått en kurs? Vem bryr sig?

Arbetsgivare har ansvaret för arbetstagares kompetensutveckling. Med en kontinuerlig vidareutbildning av personalen kan företag fortsätta att vara konkurrenskraftiga och offentliga verksamheter kan upprätthålla kvaliteten. Men hur tar arbetsgivarna det ansvaret i praktiken? Vad händer i verksamheterna efter att de anställda fått gå en kurs? Ger det verkligen avtryck i verksamheten?

TCO tog 2018 hjälp av SCB som frågade tillsvidareanställda, visstidsanställda och företagare om de känner sig oroliga för att inte få den kompetensutveckling som krävs för att hänga med i utvecklingen i sitt yrke eller sin bransch. Undersökningen visade att fyra av tio sysselsatta är oroade för sin kompetensutveckling. De som befinner sig mitt i yrkeslivet, 30-54 -åringarna, är mer oroliga då de har många år kvar i arbetslivet samtidigt som deras utbildning inte är helt färsk. Högskoleutbildade är också mer oroliga än de utan högskoleutbildning.

  • TCO talar bland annat om rätt incitament för arbetsgivarna och där tror jag man är något viktigt på spåren. Många kan känna igen sig i att gå en utbildning. Man känner sig uppfylld av nya lärdomar, det är tummar upp och positiv återkoppling i kursutvärderingar, men tillbaka i vardagen har inte mycket förändrats, säger Camilla Johannesson, vd för Karlstads universitets uppdrags AB.

Karlstads universitet har tagit fram arbetssättet Treffekt® för att kunna vara en långsiktig kompetenspartner till arbetsgivare som kompetensutvecklar sin personal. Att lärosäten erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma är inget ovanligt. När arbetsgivare köper utbildning av ett lärosäte heter det uppdragsutbildning och Karlstads universitet har profilerat sig genom att fokusera på hur uppdragsutbildningarna skapar värde och effekt hos kunderna. Man är en långsiktig kompetenspartner och går jämsides med arbetsgivare och arbetstagare – före, under och efter utbildningen.

Sedan ett par år samverkar Karlstads universitet med IFMA Sverige i att erbjuda medlemsföretagen kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp.  

Kursen vänder sig till chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor. I samband med den senaste kursutvärderingen svarade 70 procent av deltagarna att de, tillsammans med sin chef, hade satt upp mål för hur utbildningen skulle ge effekt och nytta i organisationen.

  • Det är viktigt att ha sin chef med på tåget för att kunna implementera kunskaperna från en utbildning i arbetslivet, precis så som deltagarna och deras chefer gjort i samband med Facility management-kursen. Det ser vi i forskningen om ”transfer of learning” och det är det som är grundläggande i arbetssättet Treffekt®, fortsätter Camilla Johannesson.

I Treffekt® träffas bland annat deltagarnas chefer digitalt inför en uppdragsutbildning tillsammans kursledare och uppdragskoordinator och får en genomgång om vad utbildningen handlar om. Cheferna får också verktyg för hur de kan stötta sin personal som går utbildningen och hur de kan ge förutsättningar för att de nya kunskaperna ska implementeras i verksamheten. Vid några tillfällen återkommer sedan universitetet med avstämningar till cheferna för att se hur utbildningen skapar värde och effekt i verksamheten.

  • Vi märker ett stort intresse hos arbetsgivare att få det här stödet från oss så att de i sin tur kan vara ett ännu bättre stöd till sin personal och ta vara på de nya insikter som personalen kommer tillbaka med till kollegorna och verksamheten, säger Camilla Johannesson.

 

FAKTA

Aktuella uppdragsutbildningar, öppna kurser och skräddarsydda lösningar:

 

Treffekt®:

 

Uppdragsutbildning:

 

Kontakt:


Rapporten Sysselsattas upplevda behov av kompetensutveckling, TCO rapport nr 3, 2018
:

 

/231018, Kerstin M. Haraldsson, kommunikatör
Karlstads universitets uppdrags AB
073-076 47 79, kerstin.haraldsson@kau.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karlstads-universitets-uppdrags-ab/