22 mars 2024
IFMA Sverige, Kompetensutveckling, Nordic Workplace

Vinnaren av FM Innovationspris 2023

IFMA delar årligen ut ett innovationspris i syfte att uppmuntra och sprida innovationer som kan förändra FM branschen – och i år hade vi 5 starka finalister!

Den som i slutändan stod som segrare var Hygiene of Sweden när innovationspriset tilldelades under den årliga konferensen Nordic Workplace den 7 november. Hygiene of Sweden deltog med bidraget BioPolymer+ som är en alkoholfri handdesinfektion med syfte att göra arbetsplatser säkrare och mer hållbara.

Priset är 10.000kr som skall doneras till välgörande ändamål.

Juryns motivering:

”Rena händer är en förutsättning för en frisk arbetsplats. 8 av 10 infektioner sprids genom våra egna händer.

I och med Covid-pandemin blev behovet av och fokuset på handhygien enormt, och sedan dess är alla arbetsplatser i regel utrustade med stora mängder av lättillgänglig hand- och ytdesinfektionsmedel. Traditionellt har alla dessa varit alkoholbaserade (etanol), vilket innebär en hel del rad utmaningar i både framställning, hantering och användningen.

Årets vinnare av IFMA Innovationspris går till Hygiene of Sweden, ett grönt bioteknikföretag som utvecklat det alkoholfria och antibakteriella hand- och ytdesinfektionslösningen BioPolymer+ som inte torkar huden och fortsätter att vara aktiv efter intorkning. Att byta ut alkoholbaserad hand- och ytdesinfektion till alkoholfritt BioPolymer+ innebär flera fördelar för arbetsmiljön och miljön. Genom att undvika alkohol som lösningsmedel behålls huden hel och ingen handkräm behövs för att minska torrhet.

Produkten har väldigt låga halter kemikalier så inga farliga ADR-transporter behövs. Inget behov heller av brandklassade skåp för förvaring. Produkten har 100% organiska och nedbrytbara ingredienser, och förpackningen kan återvinnas utan att sköljas ur med vatten innan hantering. Vätskan kan också hanteras i miljövänligare förpackningar, då den ej är brandfarlig.

Produkten förstör inte heller ytan på inredning, instrument eller annat material, så som alkoholprodukter som ofta både är upplösande, korrosiva och blekande. Vid utgånget datum blir inte produkten heller farligt avfall.

Hygiene of Sweden har helt enkelt utvecklat en mer hållbar desinfektion för arbetsplatsen. För friskare, bättre arbetsmiljö.

Och för en mer välmående planet.”

Priset delades ut på IFMA:s årliga Event Nordic Workplace på Sergel Hub den 7:e november.

Juryn bestod av:
Kati Barklund, Tenant & Partner
Magnys Svantegård, Stronghold Invest
Hanna Hagberg, Trafikverket
Henrik Gustafsson, MovingMind
Malin Dandenell, Microsoft

 

Eventet på Sergel Hub hygiensäkrades genom Hygiene of Swedens alkoholfria handdesinfektion som fanns tillgänglig i dispensers vid entréer, bufféer samt i fickformat till alla deltagare som en Pocket Spray.