17 november 2023
IFMA Sverige

Valberedningen för IFMA Sverige

Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag och arbetar aktivt och kontinuerligt med att hitta lämpliga kandidater till styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår årligen styrelsedamöter till lediga platser i styrelsen. Detta sker under årsmötet.

Valberedningen arbetar oberoende från styrelsen, och har stor insikt i styrelsens arbete, gedigen erfarenhet av FM-branschen och ett stort nätverk.

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen inför årsmötet 2023.

Nominera din kandidat till:

Ola Hernström
Samhall
+46 72 029 68 82
ola.hernstrom@samhall.se

Rose-Marie Källkvist
ISS
+46 70 621 31 50
rose-marie.kallkvist@se.issworld.com

Marie Andersson
Arbetsmiljöverket
+46 76 512 01 18
marie661666@hotmail.com

 

Kriterier till Valberedningen för IFMA Sverige:

 1. Fokus på person
  – Personens erfarenheter och branschkopplingar samt hur detta kan bidra till IFMA Sverige. Gärna -kompletterande perspektiv/erfarenheter som styrelsen upplever sig sakna från år till år.
  – En bra person med rätt erfarenhet med en bedömning om personen i fråga har möjlighet att avsätta tid (då det fortfarande kräver en del operativt arbete).
  – Valberedningen tittar på intressanta namnkunniga bolag, även om det är personen som väljs och inte bolaget.
 2. Är det person eller bolag som väljs?
  – Person
 3. Hur ser vi på att ha flera personer från samma bolag?
  – Vi tycker inte att det är bra att ha flera personer från samma bolag.
  – Folk byter jobb så det kan uppstå, men valberedningens intention bör vara att det inte ska vara mer än en person från samma bolag.
 4. Valberedningen eftersöker balans mellan beställare, leverantörer och konsulter.
 5. Valberedningen eftersöker en bredd av branscher.
 6. Valberedningen eftersöker balans av kvinnor/män.