20 februari 2024
IFMA krönika

IFMA krönika

”Jag har filat lite på detta på min kammare” sa han och log förnöjt. Innan jag hann blinka svarade min betydligt mer snabbtänkta kollega: ”Ditt filande hör just hemma på kammaren.” Det nöjda leendet försvann. Inte det mest diplomatiska svaret, men det gör det tyvärr inte mindre sant. Pappersprodukter fulla av kunskap och data, men ändå från en kammare för långt ifrån verkligheten för att kunna bli en del av den.

Just där, i glappet mellan verkligheten och visionen, där verkar Facility Management. Som bransch bygger vi mycket mer än arbetsplatser och upplevelser. Som bransch bygger vi broar mellan kärnverksamhetens idé eller krav och det praktiska genomförandet.

För det bygget räcker inte enbart kunskap och data, även om vi alla säkert någon gång överskattat vår kunskap och trott oss veta bättre. Jag har i alla fall gjort det misstaget – tänkt att jag vet något som ingen annan vet och därför ensam kan komma med lösningen. Det visade sig emellertid att nyckeln är inte att veta något som ingen annan vet. Nyckeln är att veta det som alla vet!

För detta krävs kundskap! Ni vet det där som ofta står mellan raderna och skiljer en nöjd uppdragsgivare från mycket nöjd. Den där kökkenmöddingen av syfte, kultur, värderingar, drivkrafter, internpolitik och externa faktorer. Landskapet genom vilket FM ska dra det långa, komplexa brobygget som ibland ska bära hela vägen från kärnverksamheten, via FM, vidare till en partner eller underleverantör.

Det görs inte på en kafferast. Även om det är på kafferasten du kan hitta en del av de nycklar till den skattkista kundskap utgör. Data kan också ge dig kundskap, framförallt nu när datasjöns livräddare AI kan bidra till tolkningen. Men mer än någon annastans finns kundskapen i förmågan att se.
Se sammanhangen.
Se framåt och bakåt.
Se likheter och skillnader.
Se möjligheter och hinder.
Se upp – så du inte missar att titta ut ur kammaren.

Skribent

Joachim BoëthiusIFMA styrelse