17 juni 2024
IFMA krönika

Informationsteknik Scandinavia ny silverpartner

Tänk om statsministern skall hålla tal inför internationella gäster och inget ljud hörs från mikrofonen eller belysningen på scenen fallerar och TV-sändningen bryts! Tekniska lösningar och tjänster för bild och ljud är en oskiljaktig del både av vardagen och av de speciella tillfällen som utgör höjdpunkter i företagens och andra organisationers verksamhet. Informationsteknik Scandinavia AB är ny silverpartner till IFMA Sverige. Företaget jobbar med video- och ljudteknik för dagliga möten och för unika event. Charlotte Arvidsson och Andreas Haak berättar mer om företaget.

”Informationsteknik har 35 års erfarenhet av att ta fram och underhålla lösningar för perfekt ljud och bild. Det finns 150 anställda i vårt bolag i Sverige och i två nyförvärvade kontor i Danmark. Vi arbetar inom tre områden: Systeminstallation, event och service & support. Ägarna sitter med operativt och det gör oss snabbfotade. Tack vare nätverket GPA, världens största sammanslutning av AV-företag, kan vi leverera i mer än 50 länder i ett nätverk med över 4000 AV-specialister, som alla arbetar med en hög kompetens utifrån samma metoder och arbetssätt”, förklarar Charlotte Arvidsson, marknadschef.

”Vi kan hjälpa er som kund med installation, service och support via en lokal GPA partner i alla länder där ni finns. Leveransomfattningen vi kan erbjuda ger oss en enorm styrka och möjlighet att fungera som en mycket stark och pålitlig partner till ert företag. Vi lyssnar, inspirerar och levererar. Vi har samarbete med stora svenska bolag, som vi rullar ut med samma standard på global nivå”, berättar Andreas Haak, affärsutvecklare.

”Utvecklingen går oerhört fort inom vår bransch. Vi projekterar och installerar permanenta lösningar för arbetsplatser och konferensanläggningar, men erbjuder också AV-teknik för tillfälliga evenemang som bolagsstämmor eller stora konferenser.”

”Informationsteknik vill arbeta både proaktivt och reaktivt. Det är viktigt att samarbeta med kunden för att definiera behov och ta fram rätt lösningar som fungerar över tid, att framtidssäkra teknik och tjänster. Minst lika viktigt är att erbjuda en superduktig supporttjänst, som tar hand om eventen och de fasta installationerna”, säger Charlotte.

”Vår bransch går mer och mer över mot att leverera tjänster. FM är så stort i dag genom olika workplace-koncept, där produktivitet och trivsel är nyckelfaktorer. Samtidigt skall ytorna användas så effektivt som möjligt. Vi gör en behovsanalys, sätter upp beställnings- och implementeringsförfaranden och förenklar processen från idé till lösning”, förklarar Andreas.

FM-samarbete viktigt för Informationsteknik

”I dag finns det inte en modern lokal som inte är uppkopplad. FM flyter alltmer samman med både IT och HR och vår teknik blir en del av en helhetslösning med både fastighetsägaren och hyresgästen. Tidigare kom vi in när allt var klart, men nu hjälper vi våra kunder i ett tidigt skede med rätt utrustning för de ytor som verkligen behövs och för de tjänster som gör det attraktivt att gå till jobbet. Vår hårdvara är nätverksbaserad. Arbetsplatsen blir en upplevelse och hållbarheten genomsyrar tekniken”, säger Andreas.

”Allt skall gå snabbt, det är en utmaning för arbetsgivarna att förändra arbetssättet på kontoret så att medarbetarna kommer in självmant. Vi har två önskemål när vi åtar oss ett projekt. Först vill vi tala med IT-avdelningen om kontorets utformning ur digital synpunkt. Sedan vill vi framtidssäkra arbetsplatsen så att vi kan använda oss av flexibel teknik och inte till exempel begränsas av antalet eluttag.”

Nytt är samarbetet med HR-avdelningen. Vad är det som personalen vill ha? Informationsteknik jobbar med andra tjänsteleverantörer – till exempel om fastighetsägaren vill visa via skärmar hur mycket energi, som solpanelerna på taket producerar.

”Branschen går mot mycket mer information, men den måste vara uppdaterad”, påpekar Charlotte.

”När bolagen tävlar om vem som har det fräschaste cykelrummet och vill stimulera medarbetarna till rörlighet kan det behövas information om hur många som parkerar sin cykel, hur många som använder trapporna i stället för hissen, hur många kalorier som förbrukas och hur mycket matsvinn restaurangen står för. Tekniken används både för rolig information och för att öka delaktigheten”, säger Andreas.

Ser fram emot samarbetet

Charlotte säger att Informationsteknik ser stora fördelar i samarbetet med IFMA. ”Om vi kommer in tidigt i projekten kan vi dela med oss av kunskap och erfarenheter för snabbare lösningar. Vi är positiva till att delta på seminarier och medlemsevent och vi guidar gärna dem som funderar på mötesteknik och olika former av tekniklösningar. Genom att interagera driver vi FM-branschen framåt tillsammans.”

”Som ett ingenjörsdrivet företag måste vi vara på tårna tekniskt sett. Våra erfarenheter från samarbete med de stora företagsbjässarna är till nytta också för mindre organisationer via FM-avdelningen. Vi är till exempel väldigt stolta över vår insats vid ett mycket stort europeiskt evenemang på svensk mark med fler än 100 konferenser i högt tempo,” förklarar Andreas.