19 juni 2024
IFMA krönika

IFMA krönika

Kära branschkollegor

Facility Management (FM) är ett omfattande och dynamiskt område som spelar en avgörande roll i att skapa effektiva, säkra och trivsamma arbetsmiljöer. Det tror jag de flesta av oss är med på. Det handlar delvis om att utveckla och förvalta byggnader och andra arbetsmiljöer och deras tekniska system, men också till stor del att på ett effektivt sätt stödja de människor som arbetar i dessa miljöer.

Jag kan uppleva att frågeställningar kring hur den för många bolag största utgiften och också tillika största resursen, medarbetarna, får större och större plats i dialogen kring framtidens arbetsplats och personligen tycker jag det är fascinerande att reflektera över vad som verkligen påverkar valet av arbetsplats.

Vad är det som gör att en anställd trivs och presterar optimalt? Vilka är de utmaningar vår bransch står inför när vi försöker skapa den perfekta arbetsmiljön och kanske viktigast av allt, vilka styrkor besitter vi inom Facility Management för att verkligen göra skillnad?

Hjälp min vardag går inte ihop sig!
Framtidens arbetsplatser formas inte bara av teknik och design, utan av de värderingar och mål arbetsgivaren sätter upp. Genom att fokusera på medarbetarnas behov och företagets mål kan vi skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och presterar på topp. Det är en spännande resa, och vi har all potential att göra en verklig skillnad på den punkten inom FM branschen. Då för många anställda handlar valet av arbetsplats inte bara om lönen eller arbetsuppgifterna. Det är en komplex mix av faktorer där arbetsmiljön spelar en avgörande roll.

Ett företag som erbjuder en attraktiv, funktionell och hälsosam arbetsmiljö har en starkt konkurrensfördel när det gäller att rekrytera och behålla talanger. Utmaningar som balans mellan arbete och privatliv, hantering av teknologiska förändringar och ekonomisk instabilitet är frågor som berör många. När jag frågade en högpresterande kamrat mitt i livet, som inte jobbar inom vår bransch, vad som verkligen är viktigt för trivsel på arbetsplatsen, fick jag ett rakt svar.
Jag ställde frågan om vad hen skulle välja, mellan en betald privat sjukvårdsförsäkring för sig och sin familj eller hushållsnära tjänster som förmån. Utan tvekan valde hen det senare, möjligheten att frigöra tid här och nu för både sig själv och sin familj, så att vardagen skulle bli enklare att få ihop.

Kollegan betonade också hur viktigt det är att kunna träna på arbetstid. När jag frågade om det skulle räcka med en betald timme för att gå till närmsta gym, blev svaret något mer tveksamt, men till slut ett nej. “Det måste vara lättillgängligt, annars stressar det mer än det tillför,” förklarade hen.

Min slutsats är att det som verkligen skapar trivsel på arbetsplatsen är insatser som direkt underlättar vardagen och gör det möjligt att balansera arbete och privatliv på ett smidigt sätt.

Inom Facility Management har vi en unik position att påverka både företagens framgång och medarbetarnas trivsel.

Genom att arbeta nära ledningen kan vi säkerställa att arbetsplatsstrategier är i linje med företagets övergripande mål och visioner. Men vad skall vi fokusera på? Flexibilitet har blivit ett nyckelord. Möjligheten att kunna arbeta både på kontoret och hemifrån ger anställda friheten att balansera arbete och privatliv på ett sätt som passar dem bäst. En arbetsplats som stödjer detta genom smart teknik och väl utformade arbetsytor visar att de värdesätter sina medarbetares välmående och produktivitet. Men sen då?

Min erfarenhet som ledare är att den äldre generationer kan behöva stöd för att anpassa sig till snabba teknologiska förändringar, medan yngre generationer ofta jonglerar kraven från karriär, familj och kanske parallellt med andra privata utmaningar uppskattar när arbetsgivarens värderingar, arbetssätt och kultur bejakar mental hälsa och välbefinnande.

Psykologisk trygghet är en viktig förutsättning för lärande.

Jag läste för ett tag sedan en studie av Edmondson kring psykologisk trygghet i team. Där forskning konstaterade att det fanns en stark direkt koppling mellan upplevelsen av psykologisk trygghet och lärande beteenden såsom att ställa frågor, be om feedback, experimentera, reflektera samt diskutera misstag och oväntade resultat. Det fanns dessutom en indirekt koppling mellan psykologiskt trygga team och prestation via dessa lärandebeteenden.

Att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen är avgörande för både individuella och organisatoriska framgångar. Det handlar om att bygga en kultur där medarbetare känner sig trygga att vara sig själva, vilket i sin tur leder till ökad innovation, bättre prestationer och en mer harmonisk arbetsmiljö.

Facility Management är mer än bara en funktion – det är hjärtat i våra arbetsplatser.
Kanske kan inte vi ta lead i frågan om skapandet av psykologiskt trygga team, men jag är säker på att vi med vår mångfacetterade verksamhet och mångfald bland medarbetare har mycket som kan tas lärdom från.

Facility Management är mer än bara en funktion – det är en strategisk partner i att forma framtidens arbetsplatser. Genom att kombinera teknik, hållbarhet och mänskligt välbefinnande skapar vi en bättre framtid för oss alla. Vi har som bransch åstadkommit mycket tillsammans de senare åren och jag är övertygad om att vi har ännu fler spännande lösningar att tillgå.

Men nu när sommaren är här, så vill jag nog ändock uppmana er alla att ta tillvara på denna tid för återhämtning och reflektion. Njut av soliga dagar, spendera tid med familj och vänner, och samla ny energi. Så ser vi till att göra hösten till en tid av framgång och gemenskap, där vi möter och övervinner arbetslivets utmaningar sida vid sida när den väl är här.

Önskar er alla en avkopplande och fantastisk sommar!
Hanna Hagberg. IFMA Styrelse medlemsansvarig

Skribent

Hanna HagbergIFMA styrelse