20 juni 2024
Externt

Så påverkar bakgrundsprat din stressnivå – Ny studie avslöjar

En ny studie avslöjar hur vanligt kontorsprat kan påverka din stressnivå. Genom att mäta hjärtfrekvens och deltagares upplevda arbetsinsats kunde ett finskt forskningsteam visa hur irrelevanta samtal i bakgrunden påverkar både kropp och sinne.

Av: Joakim Scholander, Akustisk lösningsspecialist vid Strategisk Akustik AB

Ökad stress av kontorsprat

Forskare vid Turku University of Applied Sciences har funnit att bakgrundsprat kan orsaka signifikanta ökningar i fysiologisk stress och försämra kognitiva prestationer. Studien, som genomfördes med 30 deltagare, visade att både hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) förändrades när deltagarna utsattes för bakgrundsprat jämfört med förhållanden utan bakgrundsprat.

Under experimentet fick deltagarna utföra uppgifter i två olika ljudmiljöer: en med irrelevant prat i bakgrunden och en med tyst ljudbakgrund. I pratmiljön ökade deltagarnas hjärtfrekvens och HRV förändrades negativt, vilket indikerar en högre nivå av fysiologisk stress. Men inte nog med det – även deltagarnas arbetsinsats försämrades. Uppgifter som krävde koncentration och korttidsminne påverkades mest negativt. Deltagarna rapporterade också högre arbetsbelastning samt lägre akustisk tillfredsställelse under pratmiljön.

Arbetsgivares roll i att minska stress

Studien visar tydligt hur bakgrundsprat, något som många kanske ser som harmlöst, faktiskt kan ha påtagligt negativa effekter på både stressnivåer och arbetsinsatser. Det är därför avgörande för arbetsgivare att utforma öppna kontorsytor på ett sätt som minimerar distraherande bakgrundsprat.

Konkreta tips för ljudmiljön

Så, hur kan du skapa en bättre ljudmiljö? Tänk meter! När ljud sprids över långa avstånd (25-30 meter) störs “alla av alla hela tiden”. När ljudet istället sprids över kortare avstånd (5 meter) störs endast “få ibland”. Prova att rita två cirklar med dessa radier på en planritning och jämför antalet arbetsplatser i de två cirklarna – skillnaden är ofta enorm.

Är 5 Meter Möjligt i Öppna Kontorslandskap?

Ja, det är möjligt! Genom att välja rätt akustiktak, se till att väggar inte sprider ljud okontrollerat och att använda ett ljudmaskeringssystem kan du nå korta höravstånd i helt öppna planlösningar. Men detaljer kring  detta är ämnen för helt egna artiklar.

Här finns studien:  ”The effects of irrelevant speech on physiological stress, cognitive performance, and subjective experience – Focus on heart rate variability”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876024000564?via%3Dihub

Författare: Jenni Radun, Henna Maula, Iida-Kaisa Tervahartiala, Ville Rajala, Sabine Schlittmeier, Valtteri Hongisto