28 juni 2023
IFMA partner

Sodexo ny Guldpartner

Det är inte byggnaden, inte tekniken, utan människan som gör FM bra!

Quality of Life Services är Sodexos devis. I enlighet med grundaren Pierre Bellons filosofi ska Sodexo bidra till att skapa en bättre livskvalitet i vardagen genom den service företaget er-
bjuder. Samtidigt är målet att kunderna ska prestera bättre och utvecklas genom att FM-tjänsterna stöder deras egen kärnverksamhet. ”Jag är övertygad om att det inte är själva byggnaden, utan människorna som finns i den som ska vara i fokus för våra tjänster. Att enbart tala om kostnader är fel sätt att närma sig frågorna om hur FM-servicen ska organiseras och erbjudas. Sodexo vill skapa energi, frigöra kreativitet och andra värden, som är mycket svårare att mäta än till exempel antalet kvadratmeter som ska städas!” Holländaren Sander Graft är VD för Sodexos nordiska bolag, utgår från kontoret i Arenastaden i Solna, och ansvarar även för verksamheten inom företagsservice i Norden och Beneluxländerna.

Vid firandet av vårt 50-årsjubileum i Paris betonades våra kärnvärden, service för livskvalitet, ett gott ledarskap och hållbarhet. Pierre Bellons dotter Sophie, som nu verkar som styrelseordförande, kommer att fortsätta driva Sodexo långsiktigt i enlighet med dess värderingar. Vi ska vara ett kunddrivet företag, en intressant utmaning med tanke på att vi servar 75 miljoner konsumenter varje dag.”

Från företagstjänster till Tour de France

Det hela startade alltså med en cykel och en idé om att förenkla människors vardag. Sander Graft förklarar att Sodexo i dag består av mer än 100 olika tjänster. ”Globalt kommer drygt 30 % av omsättningen från företagstjänster, cirka 20 % från tjänster inom skola och utbildning, 18 % från tjänster för hälsovårdssektorn och resten från olika specialiserade tjänster, på oljeriggar, i försvaret, för pensionärer etc. Cirka 4 % av omsättningen är kopplad till olika sportaktiviteter. Exempel är OS och Paralympics, Tour de France, som kopplar samman Pierre Bellons ursprungliga cykel med dagens TV-sända världsevenemang, rugbyns världscup och den legendariska hästtävlingen Royal Ascot. En mer udda verksamhet är drift av fängelser i Storbritannien i ett PPP-samarbete (Public-Private-Partnership). Där är den viktigaste KPI:n att ”kunderna” inte kommer tillbaka…”
Sodexo ser att det finns en stabil tillväxt inom företagstjänsterna, men att service till äldre och till barn är den sektor som växer starkast och där man gjort en del företagsförvärv på senare tid. I övrigt är tanken att Sodexo ska växa balanserat och organiskt – de största förvärven gjordes på 80- och 90-talen, då Sodexo bland annat köpte svenska Partena 1995 – ett företag med rötterna i statliga SARA och Procordia.
”I allt vi gör vill vi vara en del av det samhälle vi verkar i. Socialt ansvar, CSR, finns i våra gener. I Sverige innebär det bland annat arbete med socialt utsatta i samarbete med bland andra Sveriges Stadsmissioner”, säger Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör och ansvarig för Sodexos kommunikation och varumärke i Norden.

Sodexo i Sverige

Trots att namnet Sodexo är relativt nytt i Sverige – Partena bytte namn år 2001 – så är verksamheten både bred och djup i hela landet – SARA grundades redan år 1916. Man erbjuder tjänster som gynnar både kunden och dess anställda och gäster med bl a tekniskt underhåll, måltider, lunchförmåner, lokalvård, vaktmästeri, reception, säkerhet etc. ”Vi driver cirka 100 personalrestauranger runt om i Sverige och ett dussintal konferensanläggningar som till exempel Nynäs Havsbad, kurscentret Kämpasten i Sigtuna och Skytteholm Ekerö i Stockholmsområdet.”
I Norden omsätter Sodexo 7,5 miljarder kronor och sysselsätter 11 000 medarbetare.

Ser utveckling mot IFM i Norden

Sander Graft har arbetat på Sodexo i 25 år. Han upplever att nordiska företag och organisationer relativt nyligen tagit steget mot integrerade FM-tjänster (IFM). ”I Norden ser jag fortfarande att man upphandlar singeltjänster. Och inom den offentliga sektorn förekommer en fokusering enbart på priset, vilket enligt min åsikt kan innebära en betydande risk. Man kan urvattna själva kärnvärdet i FM-tjänsterna genom att ensidigt låsa dem till kronor och ören, något som den europeiska lagstiftningen för offentlig upphandling bidrar till. Enligt omfattande forskning som Sodexo låtit utföra bland olika kundkategorier känner bara en minoritet av arbetstagarna att de faktiskt bidrar till organisationen eller att organisationen bidrar till att underlätta deras vardag. Om man däremot inte ser FM-tjänsterna som en kostnad utan som ett verktyg för att skapa en bättre och mer produktiv arbetsmiljö, så minskar sjukfrånvaron och personalomsättningen.”
På Sodexos nya nordiska huvudkontor lever man som man lär. I det aktivitetsbaserade kontoret finns ytor och rum för tyst arbete och arbete i grupp, möjlighet till motion på arbetstid, en egen naprapat som kommer för att ta hand om trötta muskler och leder, frukt och kaffe och den franskinspirerade restaurangen Le Vélo med cykeltema (!) i gatuplanet. Där finns också åtta mötesrum som utomstående kan hyra – en bristvara i den högmoderna Arenastaden.

Utbildning och värdeskapande i samarbete med IFMA

När det gäller samarbetet med IFMA Sverige betonar Sander de internationella aspekterna, att man kan lära sig av andra länder. ”I Norden betonar man teknikens roll inom FM, men jag vill se tekniken bara som en del av FM-konceptet. Sedan hoppas jag att IFMA kan arbeta för att höja branschens status och förflytta fokus från kostnader till nytta för kunderna. Utbildning är ett annat viktigt tema – sysselsättningen inom servicesektorn ökar, vi måste attrahera talanger, utbilda dem och göra dem stolta över att arbeta inom FM-världen. Utbildningen på mellannivå behöver kompletteras med högskole- och universitetsutbildning för att skola framtidens ledare. Hållbarhet och CSR är andra teman – Sodexo är för tolfte året i följd etta i Dow Jones hållbarhetsindex. En förklaring är att vi mätt KPI:s i alla 80 länder under en lång tid.”
Sander hoppas också att IFMA Sverige intensifierar samarbetet med sina nordiska systerorganisationer. ”Eftersom vår organisation är nordisk hoppas vi att IFMA kan attrahera fler deltagare från grannländerna till sina events. Vi kan då diskutera ny teknologi, robotiserade och automatiserade tjänster och annat spännande som man kan se och ta på. Vi får dock aldrig glömma att det avgörande är det värde tekniken tillför medarbetarna/kunderna. Målet är en fantastisk reception, smidiga back office-funktioner, god och nyttig mat, omtanke – allt sådant som inte syns, men som räknas när man ska värdera sin arbetsplats.”