28 juni 2023
IFMA partner

Coor ny guldpartner till IFMA Sverige

Utveckling av nya FM-lösningar finns i våra gener!

Coor är en av pionjärerna inom Facility Management i Norden. Koncernen är också en av de allra största leverantörerna av FM-tjänster med en omsättning på knappt åtta miljarder kronor. Men, storleken har inte dämpat den nybyggaranda som finns inom Coor – man vill driva utvecklingen framåt på många olika plan, bland annat genom smarta nya tekniska lösningar utan att glömma att det är människan som är målet för serviceleveransen. Coor har nu tagit steget upp till den högsta partnernivån, guld, hos IFMA Sverige.

”Vid bordet där vi sitter finns sensorer som läser av hur många som sitter här och hur frekvent platserna eller rummet används. Man kan fjärravläsa pappersdispensern och se hur mycket som finns kvar eller se om återvinningsstationen börjar bli full. QR-koder på platser, rum och utrustning gör att felanmälan görs snabbt och alltid blir korrekt och spårbar. Genom smart teknik behöver FM-personalen inte springa i onödan, utan det blir mer tid över till den mänskliga dimensionen – Coor vill hitta lösningar och koncept, som underlättar och effektiviserar leveransen. Målet är en win-win situation, där både beställaren och vi får högre kvalitet och hållbarare lösningar ur miljömässig och ekonomisk synpunkt”, förklarar Sofie Schough, kommunikationschef på Coor i Sverige.

Fjärreception och smart postbox
Utvecklingen går allt mer mot ytoptimerade arbetsplatser och aktivitetsbaserade arbetssätt. Det ökar behovet av intelligenta och behovsstyrda lösningar. Sofie nämner den smarta postboxen som exempel.

”I och med att vi får allt mindre fysisk post har vi tagit fram en egenutvecklad lösning för effektivare internposthantering. Användarna har inga egna postfack, vilket spar yta, – när det finns post att hämta däremot får man ett meddelande så att man slipper gå och kolla i onödan – vilket spar tid.”

Under 2016 lanserade Coor också en smart drönare, som övervakar fastigheterna på ett stort petrokemiskt företag, till exempel om det finns snö på taket eller andra underhållsbehov.

”Jag vill också nämna vår smarta reception. Många företag har behov av exempelvis en receptionsfunktion 24/7, men det är inte ekonomiskt vettigt att ha personal på plats alla tider. Tillsammans med Ricoh har Coor tagit fram en obemannad terminal. Som besökare kopplas du då upp till en fjärreception i Borlänge, där du via kameran får en bildförbindelse så att Coor kan ta hand om besöket och verifiera att du ska få komma in på kontoret. Lösningen passar perfekt för företag som exempelvis har verksamhet på många platser i Sverige.”

Coor går också in på djupet och arbetar med sådana tjänster och tekniska lösningar som inte syns direkt. Ett exempel är Vinnovaprojektet ”I-Tex” där Coor deltagit i framtagandet av nya innovativa material, textilier och metoder för att säkerställa en mer hygienisk sjukhusmiljö.

”Vi arbetar med ett omfattande ekosystem av leverantörer och partners och vi deltar i många olika forum också utanför FM-sfären. Några av våra lösningar för smarta arbetsplatser hittar ni på hemsidan www.smartoffice.coor.com”.

Mycket mer än IFM
Coor är en ledande och välkänd leverantör av IFM, integrerade FM-lösningar. Men, det som är okänt om Coor är att bolaget är så stort inom specialnischer. Ett exempel är energioptimering, där det finns en både djup och omfattande kompetens och lång erfarenhet från krävande fastighetsprojekt.

Ett annat exempel är Coor Advisory Services, en konsultverksamhet, som ger råd om hur man skapar en optimal arbetsplats, anpassad enligt de unika behoven hos kunden.

”Det finns ett stort intresse för att förnya arbetsplatserna. Coor har gjort en egen resa i det avseendet, en förutsättning för att våra kunder skall kunna lita på det vi talar om. Vi testar de olika lösningarna på oss själva och vi kan konstatera att trivseln ökat, att vi numera samverkar mer, att flexibiliteten blivit högre trots mindre yta, att vi faktiskt minskat stressen genom att ytorna kan användas så mångsidigt – du slipper bli irriterad över att alla mötesrum är bokade som på ett konventionellt kontor.”

Den största separata tjänsten inom Coors FM-utbud är fastighetsservice, hard FM, där livscykelperspektivet är vägledande. Sedan följer arbetsplatsservice, soft FM, med lokalvård i Coors egen regi som största enskilda tjänst.

”Mat och catering är ett område, där vi också har stark tillväxt, bland annat genom konceptet Food by Coor, där vi vill utveckla maten på arbetsplatsen till en upplevelse.”

Hållbarhet som ledstjärna
Coor, som har sina rötter i Skanska FM, grundat 1998, är ett nordiskt bolag med en bred kundkrets, allt från Nordens största aktörer inom bas- och petrokemisk industri och tillverkningsindustri, t o m kärnkraftverk, till IFM-lösningar för kontor, sjukhus, myndigheter och privata företag. Coor finns förutom i Norden också i Belgien, Polen, Ungern och Estland.

”Den nordiska utgångspunkten syns bland annat i Coors hållbarhetsarbete. Vi har en egen miljömärkning, Coor Green Services, som lanserades 2009. Varje år gör vi en miljörevision för att granska våra egna tjänster och hjälpa kunden att bedriva en så hållbar verksamhet som möjligt. Revisionen omfattar alla FM-tjänster som levereras, och den finns i två nivåer, silver och guld. Coor i Sverige utser också ’Årets miljöstjärna’, en utmärkelse som går till den kund som under året gjort en stor insats för miljövänliga servicetjänster. Det är ett sätt att uppmuntra en kund, som gjort en bra förändringsresa. Vinnaren får donera pengar till en valfri miljöorganisation.”

Aktiva inom FM-utbildning
Coor har varit ett stort stöd när IFMA Sverige tillsammans med Affärshögskolan byggt upp yrkeshögskoleutbildningen för Facility Managers i Sverige.

”Vi tror att en god utbildning gynnar hela branschen och därför har vi samarbetat i form av praktikplatser, studiebesök och gästföreläsare. Coor har också haft en person med i ledningsgruppen för utbildningen hela tiden. FM är en bransch som verkar utan att synas; så länge allt löper perfekt ser kunden inte oss. Jag anser att IFMA gjort ett stort arbete för att göra FM mer känt i vidare kretsar och för att få allt fler att se mervärdet med goda och strukturerade FM-tjänster.”

FM ger ett äkta mervärde!
Sofie säger att Coor vill lyfta fram sina medarbetare som de nyckelpersoner de är för att säkerställa att kunderna får attraktiva, effektiva, produktiva och hållbara arbetsplatser

”Därför vill vi utveckla nya lösningar och se till att alla våra medarbetare får rätt redskap för att kunna göra ett bra jobb. Coor lär sig och utvecklar sin verksamhet genom att ta till sig erfarenheter från medarbetare, kunder och uppdrag. Vi spelar i FM-branschens elitserie med duktiga medarbetare på varje post i laget. Jag tror att vår vilja att utveckla oss gör att kunderna stannar hos Coor och att vi därför fått så många fina kontrakt. Det är inte lägst kostnad som avgör, utan mervärdet, en trend som jag hoppas sprider sig bland alla typer av kunder, från privata till offentliga. Att bara fokusera på priset är inte hållbart i längden och ger inte de bästa lösningarna för våra kunder.”