28 juni 2023
IFMA partner

Vi välkomnar vår nya partner Fabege!

Fabege utvecklar stadsdelar och arbetsmiljöer där människor trivs

I och med att definitionen av arbete förändrats och förnyats i takt med digitaliseringens intåg och helt nya arbetsformer och yrkesroller har uppstått är det uppenbart att också våra städer och våra arbetsplatser måste förändras. Vi har gått från en statisk struktur med fasta planlösningar via öppna kontor och uppdelning av funktioner som arbete, shopping, boende och fritidsaktiviteter till en helt ny dynamisk situation. Nu kan arbetet utföras på många sätt, på många platser och serviceutbudet måste anpassas till nya begrepp som aktivitetsbaserat arbete, co-working, distansarbete, internationella digitala arbetsnätverk etc. Vår nya silverpartner Fabege är ett börsnoterat fastighetsbolag med målet att utveckla helheter, hela stadsdelar med tanke på allt som finns mellan fastigheterna i form av service och närmiljö – i flera fall också bostäder för att skapa liv och trygghet också efter kontorstid.

”Begrepp som trivsel, välbefinnande, hälsa, naturlig interaktion i lokalerna, service i anslutning till kontoret, hållbarhet och möjlighet att utföra en del av på en annan plats, som ändå är kopplad till den huvudsakliga arbetsplatsen, är frågor som är avgörande för framtiden. Hur skall vi hjälpa medarbetarna att vara produktiva, friska, välmående och hur skall vi kunna attrahera och behålla morgondagens talanger”, säger Anna-Lena Carlstedt, affärsutvecklare på fastighetsbolaget Fabege, som äger cirka var tionde kvadratmeter kontorsyta i Stockholm och som de senaste åren stått för mer än 50 % av nyproduktionen av kontor i Stockholmsregionen.

”Det är dessa frågor jag intresserar mig för när jag är ute och pratar med hyresgäster, både Fabeges egna och andra. Vi bygger och utvecklar hela stadsdelar som Arenastaden, Solna Business Park, Haga Norra, Hammarby sjöstad och vårt nya projekt Flemingsberg, men äger också strategiska fastigheter i innerstaden på Kungsgatan, Gamla Brogatan, västra Kungsholmen och solitära objekt som Wenner-Gren Center och den ikoniska DN-skrapan. Fabege är en långsiktig ägare, inte en traditionell exploatör. Speciellt för oss är ett starkt kundfokus, vi vill följa med hyresgästerna på deras resa och hjälpa dem att få de lokaler de behöver för sin verksamhet.”

Fabege har en egen förvaltning med egen personal för att behålla kontinuiteten i kundkontakten. Man fokuserar och investerar mycket i livet mellan fastigheterna, att skapa trygga miljöer med service, allt det som vi behöver under och efter jobbet, restauranger, affärer, olika former av stödtjänster.

”Vi utvecklar också bostadsbyggrätter. Staden blir trevligare och mer levande, tryggare när vi återupplivar den blandade stadsmiljön. Fabege har också stött kommunikationsprojekt som den nya gula linjen till Arenastaden.”

I Flemingsberg pågår en storsatsning, visionen Stockholm South Business District. Här vill Fabege skapa en stadsdel för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

”Ur vår synpunkt har Flemingsberg samma potential som vi såg i Arenastaden. Området utvecklas i nära samarbete med Huddinge kommun och är en mycket viktig pusselbit söder om Stockholm City.”

WAW – arbetsplats i tidens anda

Work away from Work eller WAW är ett helt unikt koncept som Fabege erbjuder sina kunder.

”WAW är en arbetsplats som våra hyresgäster kan disponera och boka kostnadsfritt via en app när de rör sig utanför sitt ordinarie kontor. I dag finns WAW i Arenastaden, på Gamla Brogatan i centrala Stockholm och i Lumahuset i Hammarby Sjöstad. Vi som jobbar på Fabege utnyttjar ofta den här möjligheten själva för att kunna vara effektiva – ibland är det inte vettigt att spendera dyrbar arbetstid med att sitta fast i trafiken.”

Färre transporter och bättre gatumiljö

”Urban Services är ett annat servicekoncept som Fabege varit med att utveckla. När vi bygger hela stadsdelar är det viktigt med ett helhetstänkande. Urban Services är bildat av fyra företag med målet att minska antalet transporter i Arenastaden med upp till 70 %. Vi använder oss av små elbilar och samordnar leveranserna. Vi har sedan starten i juni 2018 fått med oss i princip alla hyresgäster utan dagligvarutransporter i Mall of Scandinavia.”

Det nya servicebolaget växer och är en fin symbol för Fabeges miljö- och hållbarhetsarbete. Fabege fick nyligen ett erkännande som bästa noterade företag i kategorin ”Kontor i norra Europa” av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Fabege har som mål att fastighetsförvaltningen skall vara klimatneutral år 2030, att hela fastighetsportföljen skall vara miljöcertifierad (i dag 83 %) och att den genomsnittliga energiförbrukningen skall sänkas med 20 %.

IFMA bollplank och kontaktyta

”Det som förenar oss och IFMA är strävan efter att skapa bra arbetsplatser, där kunderna är nöjda. Alla som är med i branschorganisationen är naturliga kontakter, nuvarande och potentiella hyresgäster och brukare, tjänsteleverantörer och konsulter, som kan hjälpa oss att bli en bättre hyresvärd. Fabege har gjort en omfattande undersökning, då vi intervjuade fler än tusen personer i olika stadsdelar. Rapporten visar att det som skapar mest attraktion ur hyresgästens synvinkel är tillgången till restauranger och caféer, följt av pulsen i stadsdelen och möjligheten att röra sig till fots i området. Parker och grönområden prioriteras också liksom en varierande miljö.”

”Fabege vill ha en aktiv och kontaktsökande roll som partner till IFMA. Vi hade redan ett möte under våren med besök och mingel på WAW Arenastaden. Vi ser också öppningar inom digitalisering och tjänsteutveckling. En annan fråga som vi upplever viktig är frågan om hälsa och välbefinnande. När vi bygger kontor i dag måste vi reflektera över arbetets former och innehåll med högt tempo och flexibla arbetsuppgifter, då vi kan nås och arbeta när som helst, var som helst. Det skall finnas möjligheter att träna och ägna sig åt friskvård i samband med jobbet. Fabeges 185 anställda gör regelbundna hälsoundersökningar, får ta del av föreläsningar om hälsa och tillgång till träningspass. Vi kan inte nog betona vikten av sömn, att hantera stress och annan psykisk belastning, att klara livspusslet genom att erbjuda vardagstjänster i anslutning till arbetsplatsen. En arbetsgivare som visar att de bryr sig om de anställda på riktigt har större möjlighet att attrahera och behålla sina medarbetare över tid. Det är också mycket viktigt att bygga kontoret så att medarbetarna har möjlighet att kliva undan ett tag, alla individer är inte supersociala!

WAW är en bra plats att avlasta stressen. Många kollegor som bor söder om staden sätter sig i WAW Hammarby på fredag i stället för att ta sig till vårt huvudkontor i Arenastaden i rusningstrafiken. Vi säger att hälsa är detsamma som produktivitet och vi ser gärna att IFMA driver detta tema.”