28 juni 2023
IFMA partner

Vi välkomnar vår nya partner Planon!

Planon – innovativa helhetslösningar för FM och IWMS

Med tanke på att FM-branschen som sådan är bara några decennier gammal är 35 år en aktningsvärd ålder för ett företag som Planon. Det hela började i Nederländerna med utformning av långtidsplaner för underhåll och tillhörande mjukvara. I dag är Planon den globalt ledande leverantören av innovativa och flerkompatibla helhetslösningar inom Integrated Workplace Management Systems (IWMS) och FM. Planons plattform används för att med hjälp av strukturerade data optimera processer för byggnader, resurser, arbetsplatser och medarbetare.

”Ingen annan aktör kan leverera en lika komplett, helt integrerad, lösning där all data kan samlas in och struktureras för att underhålla och driva byggnader. Samtidigt är Planons plattform, med sina sex moduler, mycket öppen och tillåter fastighets- och verksamhetsansvariga, kommersiella leverantörer, revisorer och inspektörer att hantera och integrera data från flera olika källor. Planon kan sedan konfigurera processen utifrån ’best practice’ principer. Vi är samarbetsorienterade och hjälper gärna kunden att tänka utanför boxen”, förklarar Wessel Bronstring, Director Planon Nordics AB.

”Det finns ett antal leverantörer som är mycket skickliga på det de gör inom sin nisch. Planon erbjuder då en öppen lösning som företag långsiktigt kan växa i. Space Management och Workplace Management är begrepp som inte används bara i de största koncernerna, utan som berör allt fler privata och offentliga organisationer. Oberoende marknadsundersökningar och konsultföretag har rankat oss som en global ledare på marknaden” inflikar Jesper Malmberg, Sales Manager Nordics.

Skandinavien intressant tillväxtmarknad

Med över 2500 kunder i alla världsdelar är Planon i högsta grad en internationell aktör. Skandinavien ses som en intressant marknad och i juli 2018 öppnade man ett eget kontor i Göteborg.

”På frågan varför i Göteborg är svaret att staden ligger centralt i Skandinavien med korta avstånd till Oslo och Köpenhamn, samtidigt som regionen hyser ett antal stora kunder inom industri- och tjänstesektorerna. Efterfrågan på den nordiska marknaden för IWMS ökar stadigt. Vi ser att man i Norden fokuserar mer på arbetsplatserna (Soft FM) än på själva byggnaderna (Hard FM). Regelverken skiljer sig också mellan regionerna och länderna, vilket gör det viktigt för oss att jobba tillsammans med kunden och förstå processer och utmaningar”, säger Wessel.

”Det viktiga är att inse att trots att Planon är stort i kundsegmentet globala koncerner så passar våra produkter mycket väl för till exempel universitet, kommuner och företag som har ett stort antal arbetsplatser lokalt. Därför är det strategiskt viktigt att ha ett eget kontor i Norden, vilket visar på Planons åtagande att etablera sig som en industriledare även här. Planon vill tillgodose den växande efterfrågan på våra system. En förstärkt organisation stöder fastighetsdrivande företag och stora lokala organisationer som vill förbättra kontrollen, transparensen och prestandan av hanteringen av deras anläggningar och fastighetsportföljer på den nordiska marknaden”, konstaterar Jesper och Wessel.

Varför IFMA?

”I samband med etableringen av kontoret i Göteborg pratade vi om att Planon vill vara verksamma och synas i Norden och då är IFMA en naturlig och självklar partner. IFMA är en bra träffpunkt för människor med relevanta ansvarsområden inom rätt bransch – vi vill gärna ha den typen av lokala kontakter. Vi är säkra på att sponsringen av IFMA Sverige kommer att hjälpa oss att utöka vårt nätverk på den nordiska marknaden, samt bidra till vårt mål om att förbli en global ledare inom Real Estate och Facility Management software.”

Jesper och Wessel säger att man på Planon inspireras av att komma ut och se vad man pratar om i branschen, hur de stora och små FM-aktörerna tänker, vad som rör sig i debatten, hur digitaliseringen fortskrider på alla nivåer och vilka tankar som väcks när man möter varandra. IFMA har vuxit den senaste tiden och Planon vill gärna vara med på den resan.

Utmaningen: Mot effektivare arbetsplatser

IFMA och FM-branschen är båda unga och utvecklas snabbt och behöver då fokusera på några centrala delområden. I dagens alltmer digitaliserade vardag ökar vikten av hur en arbetsplats upplevs, samt dess påverkan på produktivitet och effektivitet. Detta leder till ett behov att stödja förändringar, både gällande arbete och arbetskraft. De som arbetar med Corporate Real Estate (CRE) och Facility Management (FM) – tillsammans med IT- och HR-avdelningar – kommer med stor sannolikhet att känna av detta, och därmed ha en tydlig påverkan på företagets resultat. Det är inte bara en FM-fråga utan en mycket viktig idéfråga.

”Förutom det som nämns ovan kan Facility Management ha en enorm påverkan på en organisations prestanda, vare sig det är framgång eller misslyckande. En framgångsrik FM-strategi kan därför bidra positivt till den övergripande affärsstrategin. Nu när vår industri blir mer global, våra byggnader ännu smartare och tjänsterna vi erbjuder blir mer fokuserade på människor, så är det viktigt att de som jobbar i vårt yrke talar ett gemensamt språk, använder samma terminologi. Att arbeta mot samma standarder och gemensamma riktlinjer hjälper oss alla att nå våra individuella mål. Därför är det viktigt att IFMA är en aktiv part i arbetet med standardiseringen.”

Ett annat betydelsefullt område är utbildningen. I Nederländerna omformades för ett antal år sedan en utbildning i hushållstjänster till en FM-utbildning. I dag är landet ledande i Europa inom utbildning i FM-sektorn, från grundkurser till akademiska studier. Det är mycket bra att IFMA bidragit till yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers på flera orter i Sverige, något som Planon kan dra nytta av vid sin expansion genom att man kan rekrytera kompetent arbetskraft.