28 juni 2023
IFMA partner

Sony ny guldpartner

Det senaste året har drivit på snabba förändringar av våra arbetsplatser på samma sätt som andra kriser förändrar våra sätt att tänka och agera. Flexibla kontor och arbetssätt ställer helt nya krav på hur man administrerar tillgängliga lokaler. Sony, som nu tagit steget från IFMA:s silverpartner till guldpartner, erbjuder genom Nimway ett utmärkt redskap för att hantera arbetsplatsens dagliga organisation, oavsett om medarbetarna arbetar hemma, på ett smart aktivitetsbaserat kontor eller i mobila arbetsmiljöer.

Pandemin till trots finns det fortfarande behov av kontor. De nya omständigheterna har lett till förändringar inom Nimway både i Sverige och utomlands. Frågor som behöver lösas är hur och när vi kommer tillbaka till kontoret, vem som jobbar var och hur. Man måste också lösa legala aspekter för att återkomsten skall ske under ordnade former.

”Vi på Nimway är involverade i många frågor om hur man kan hjälpa de anställda när ett stort antal arbetsplatser fortfarande är avspärrade. Vi har infört nya verktyg som är anpassade för aktivitetsbaserade kontor. På en del arbetsplatser har man infört krav på att boka skrivbord, för att organisera en trygg arbetsplats på kontoret. Nimway erbjuder även möjlighet att fortsätta med flexibilitet och låta användare kommunicera att man kommer till kontoret. Nimway, som lanserades år 2010 i Lund för att underlätta för medarbetare att finna varandra, boka lokaler, rapportera fel och skapa statistik över lokalernas användning, fungerar utmärkt när arbetsgivaren skall uppfylla sin skyldighet att hålla reda på antalet medarbetare kontoret”, förklarar Lars-Gunnar Lundgren, Head of Nimway på Sony.

Nimway är ett tvådelat verktyg. Dels hjälper det till i arbetsdagens praktiska frågor och organiserar kontakterna mellan medarbetarna och utnyttjandet av kontoret, dels är det ett kraftfullt analytiskt verktyg för effektiv disposition av lokalerna.

Pandemin ger extra skjuts

”Nu befinner vi oss i en ännu snabbare förändringsfas än för några år sedan, vilket gör att behovet av Nimway växer. Vi har ökat starkt i Skandinavien och fått nöjet att växa tillsammans med våra nordiska kunder internationellt. Referenserna från existerande kunder är positiva – man berättar gärna om sina erfarenheter och är stolta över att en svensk lösning sprider sig i världen. Det känns roligt att vi gör ett gott jobb och att man uppskattar vår kvalitet och att vi levererar vad vi utlovar.”

I stora renoverings- och nybyggnadsprojekt finns mycket som kan fallera. Nimway är utformat för att fungera i alla slags miljöer. Ett exempel på anpassning till den nya verkligheten är ny teknik som en gemensam skärm som inte behöver beröras – man står framför den och en liten bubbla visar vägen till det rum eller den person man söker.

Nimway passar utmärkt in i hybridmodellen när vi blandar hemarbete med arbete på kontoret; man kan dela med sig av information om var och när man kommer att jobba.

”Allt i vårt system är frivilligt, man behöver inte känna sig övervakad. Om någon söker dig får du veta det. Så vill vi ha det i Skandinavien.”

IFMA ger ett gott utbyte

Varför valde då Sony att ta ett steg upp bland IFMA Sveriges partners?

”Vi ser mycket positivt på samarbetet med en professionell branschorganisation. Erfarenhetsutbytet och möjligheten att träffa FM-branschen är viktigt. Vi ser FM generellt som ett samarbete mellan organisationens olika delar och IFMA har ett viktigt arbete att göra för att säkra samsyn mellan t ex HR, inköp och IT. Vi saknar de fysiska träffarna och hoppas de snart är tillbaka.”

På Nimway vill man fortsätta att utvecklas med hjälp av önskemål från existerande kunder som IFMA:s medlemmar, t.ex. trender med att boka parkering och andra tjänster. Den digitala tekniken stöttar i vardagen, data förädlas, gränssnittet utvecklas och Facility Managern kan utveckla lokalanvändningen både på huvudkontoret och i satelliterna med hjälp av de digitala verktygen. Nimway blir därmed en praktisk och flink medhjälpare, precis som namnet antyder.

Fotnot: Det skånska ordet ’nimt’ betyder praktisk, händig och flink – därav fick produkten namnet Nimway