19 september 2023
IFMA Sverige

Strategisk Akustik blir ny bronspartner till IFMA

Det är med stor entusiasm vi presenterar IFMAs nya bronspartner som är specialiserade på att optimera ljudmiljöer och arbetsro i kontor: Strategisk Akustik AB. I en första gemensam aktivitet lanserar vi en serie seminarier på temat ”Ljudmiljö i Fokus”. Seminarierna tar upp de tre vanligaste ljudproblemen i kontor och övergripande koncept för hur de kan lösas.

– Ljudstörningar är förmodligen det allra främsta hindret för arbetsro och komfort i kontor. Vad många inte vet är att det finns konkreta sätt att ta itu med de här problemen, berättar Joakim Scholander, VD på Strategisk Akustik AB.

Trenden med öppna kontor och nya arbetssätt fortsätter i full takt. Tyvärr är det alldeles för vanligt att kollegors samtal och prat, digitala möten samt telefonsamtal leder till ett ljudkaos på arbetsplatsens olika ytor.  Samtidigt visar många studier att dåliga ljudmiljöer försämrar både hälsa och produktivitet hos medarbetare.

Den som först brukar få veta när det inte står rätt till med ljudmiljöerna är Facility Managern eller annan person med liknande roll. Många känner säkert igen de ideliga klagomål som kommer från både medarbetare och chefer.

Många arbetsgivare vill nu ha tillbaka sina anställda in till kontoren. Medarbetare å andra sidan har arbetat hemifrån, i en skön stressfri miljö där de kunnat fokusera och vara effektiva. De vet nu att det fungerar att jobba effektivt hemifrån och kontorens ljudkaos är därför inte lockande att återgå till.

Därför är det nu viktigare än någonsin för arbetsgivare att erbjuda arbetsplatser med god komfort och hög arbetsro.  Med stökiga ljudmiljöer blir risken annars stor att medarbetare röstar med fötterna. Antingen till hemmet, eller än värre, till en ny arbetsgivare.

Strategisk Akustik har sedan 2010 utvecklat och förfinat metoder för att kvalitetssäkra ljudmiljö och arbetsro i kontor.

Joakim Scholander berättar att metoderna bygger på erfarenheter från hundratals akustiska renoveringsprojekt och att metoderna är validerade genom både medarbetarundersökningar samt akustiska mätningar.

– Vårt mål är att varje arbetsplats-proffs själv ska kunna kvalitetssäkra en ljudmiljö. Det har visat sig att de manualer och checklistor vi tagit fram för vår verksamhet kan andra, efter kortare utbildning, enkelt använda i sina projekt, lägger Joakim till.

I framtiden ser Strategisk Akustik att Facility Management som profession i mycket högre grad kliver fram och tar kontroll över ljudmiljöer och arbetsro. Effekterna på medarbetares upplevelse av arbetsplatsen är radikal och det är vanligt att förbättrad ljudmiljö leder till att medarbetare blir mer nöjda även med många andra variabler på samma gång.

Joakim Scholander, Akustisk Lösningspecialist & VD 

Strategisk Akustik AB

🔷Kvalitetssäkrar ljudmiljöer i kontorsprojekt, med en strukturerad metod som alla kan lära.

🔷Utbildar i samma metod: ”Lär dig skapa skön ljudmiljö & arbetsro i kontorslandskap”.

🔷Erbjuder kompletta lösningar – Från analys till installation på plats.

Kontakt

Joakim Scholander, Akustisk Lösningsspecialist, VD
+469 705 800 900
js@strategiskakustik.se