7 september 2023
Internationellt

Workplace Evolutionaries

IFMA är organiserat i Chapters, Councils och Communities. Chapters för samman FM-branschen inom en specifik geografisk lokation, och IFMA Sverige är ett av IFMAs många Chapters. Councils för samman FM-branschen inom en specifik bransch globalt, så som exvs FM i Sjukhus eller FM på flygplatser. Communities i sin tur samlar FM-branschen inom ett kärnkompetensområde, så som exvs Arbetsplatser, Hållbarhet eller Teknik.

WE står för Workplace Evolutionaries och bildades för 10 år sedan. WE är den största Communityn inom IFMA och också ett av världens största arbetsplatsnätverk med sina 30-tal hubbar och närmare 1000 formella (betalande) medlemmar världen över. I år har WE 10-års jubileum och firar det på olika sätt både internationellt och här i Sverige.

Det finns både internationella och lokala aktiviteter inom WE. Internationellt ordnar WE exvs månatliga webinarier. Hinner du inte vara med på WE:binariet så kan du se det i efterhand. Du hittar alla tidigare inspelningar här: Past WE:binars – Workplace Evolutionaries Workplace Evolutionaries (ifma.org) En annan populär medlemsförmån som medlemmarna uppskattar mycket är WE Brief. Varannan månad får medlemmarna WE:Brief som sammanställer aktuell forskning, studier och nyhetsartiklar. Det är svårt att hinna följa all forskning, studier och artiklar, så genom WE:Brief får man bra koll på vad som händer inom Arbetsplatsområdet internationellt. Här kan du se ett exempel på WE Brief: WE Brief – Workplace Evolutionaries Workplace Evolutionaries (ifma.org).

Vad gäller hubbarna, så är en hub en geografisk lokation för nätverket, och en av WE Hubbarna finns här i Sverige. Kul att känna till är att den svenska hubben faktiskt var en av de första hubbarna som startades. WE Hub Sweden leds idag av vår Ordförande för IFMA Sverige – Kati Barklund, samt Sanna Ridhagen och Mille Beckman.

WE-nätverket will accelerera förståelsen, kunnandet och innovationen kring arbetsplatsen, och WE’s vision lyder ”Changing the world, one workplace at a time”. Det unika med WE är det holistiska arbetsplatsperspektivet som inkluderar både det fysiska, digitala och psykosociala arbetsplatsområdet, så WE skär igenom och inkluderar alla arbetsplatsdisciplinerna som en arbetsplats bygger på. WE’s globala ordförande är Kate North och i den globala ledningsgruppen ingår Kati Barklund sedan starten av WE.

Sedan några år tillbaka anordnar WE en Arbetsplatsstrategiutbildning som heter Workplace Strategy & Leadership program, och det är en mycket bra utbildning för den som vill lära sig mer om Arbetsplatsstrategiområdet. IFMA och WE-medlemmar har rabatterat pris på utbildningen. Mer information finns här About WE Learn – Workplace Evolutionaries Workplace Evolutionaries (ifma.org) och du kan höra av dig till vår ordförande Kati Barklund om du är intresserad av att höra mer om utbildningen. Kati har gått utbildningen och även om hon har jobbat inom arbetsplatsstrategiområdet i över tjugo år, så var utbildningen intressant och värdefull, hälsar hon.

Här hittar du mer information om WE: we.ifma.org och är du nyfiken på medlemskap så är medlemskapet ett tillägg till IFMA-medlemskapet och kostar 99 dollar per år. Här kan du se mer om medlemsförmånen och hur du blir medlem. we.ifma.org/join/ Du kan också höra av dig till oss på IFMA Sverige om du vill veta mer.