Kompetensutveckling

Hur ifma jobbar med kompetensutveckling

Facility management finns överallt i alla branscher, även om det ibland kanske har en annan benämning. I grunden ska FM bidra till värdeskapande i kärnverksamheten, både i privata företag och offentlig verksamhet.
Bredden och komplexitet gör att vägen till ett jobb inom FM-branschen sällan är spikrak och våra FM-proffs har ofta olika utbildningar och erfarenheter.
Av den anledningen jobbar IFMA Sveriges i flera dimensioner inom utbildning och kompetensutveckling:

– Nätverksträffar, event och kurser från våra medlemmar.
– IFMAs branschrapport i samarbete med Almega ger en bred bild av den svenska FM-branschen
– Rapporter i samarbete med internationella IFMA och/eller våra medlemmar och partners
– Engagemang i YH-utbildningen för Facility Management
– Kartlägger FM-relevanta utbildningar inom universitet och högskola
– Karlstads Universitet – samarbete kring kursutbud

Utbildning

NORMA Advokater

Stora FM boken

Karlstad Universitet

Facility Management utbildning på Affärshögskolan

Har du frågor kring utbildning? Kontakta oss

Malin Ljungbeck

Operations manager

Artiklar och rapporter

Digital Sustainability in Facility Management
Kategori:Rapporter, Hållbarhet
Publicerad:2023
Öppna
IFMA Whitepaper – Vart är FM på väg?
Kategori:Whitepaper
Publicerad:2023
Öppna
FM-rapport 2020 av Almega Service -företagen och IFMA Sverige
Kategori:Rapporter
Publicerad:2023
Öppna
FM-rapport 2016 av Almega FM-företagen och IFMA Sverige
Kategori:Rapporter
Publicerad:2023
Öppna