Sedan 2029 samarbetar IFMA med Karlstad Universitet och har bland annat tagit fram en utbildning Facility Management ur ett tjänsteperspektiv.