Sedan 2019 samarbetar IFMA med Karlstad Universitet och har bland annat tagit fram en utbildning Facility Management ur ett tjänsteperspektiv.

Här är några exempel på kurser under våren 2024. Samtliga är avgiftsfria;

AFFÄRSMODELLER I EN TID AV TRANSFORMATION, 5 HP
DATADRIVEN TJÄNSTEINNOVATION, 5 HP
TJÄNSTEDESIGN – KUNDBEHOV, METODER OCH IMPLEMENTERING, 5 HP
TJÄNSTEFIERING – FRÅN TEORI TILL PRAKTIK, 5 HP