Ifma sveriges styrelse

IFMA drivs ideellt av en styrelse som består av 11 styrelseledamöter. Ledamöterna väljs i en period av två år.
Det är av stor vikt att styrelsen är rätt sammansatt utifrån flera parametrar såsom kunskap och erfarenhet inom FM, geografi för att representera var våra medlemmar har sin hemvist, branschinriktning för att täcka in FM´s bredd, representera kund respektive leverantör för att säkra båda perspektiven och dess utveckling men också av personer med särskilt engagemang, vilja att bidra, tid, nätverk, kunskap m m.

Kati Barklund

Ordförande IFMA Sverige

Michael Esplinger

Vice Ordförande IFMA Sverige

Anna-Lena Carlstedt

Ledamot

Birgit Imponen

Ledamot

Lars Borgström

Ledamot

Vattenfall Business Services Nordic AB

Hanna Hagberg

Ledamot

Jesper Borrfors

Ledamot

Borrfors Epic Training & Outdoor

Joachim Boëthius

Ledamot

Sandra Dahl

Ledamot

Sofie Hansson

Ledamot