28 juni 2023
IFMA partner

EY ny guldpartner: Globalt nätverk sprider nordisk FM-kompetens

I FM-världen är EY (tidigare Ernst & Young) känt för att vara en ledande rådgivare och föregångare i arbetet med FM och framtidens arbetsplatser. Det innebär allt från hur arbetsplatsen organiseras, nya arbetssätt till vilken teknik som används med tanke på hållbarhet och långsiktiga hälsoperspektiv. För att både kunna vara i framkant, hålla bredden och djupet har EY 320 000 medarbetare och mer än 82 000 medarbetare inom konsultverksamheten. Den nordiska grenen av EY har en ledande position i koncernens arbete med att utveckla affärsmodeller och FM-lösningar tillsammans med sina kunder.

”Morgondagens arbetsplatser, digitalisering, nya affärsmodeller, hållbarhet och framtidens arbetsgivare samt effekterna av övergången till hybridarbete är några av de ämnen som EY arbetar med när det gäller FM-sektorn”, förklarar Victor Mannerholm Hammar med mångårig erfarenhet av den svenska FM-branschen, som fd. ordförande IFMA Sverige och nu partner inom EY Consulting i Stockholm.

”EY arbetar alltid med lösningar tillsammans med den specifika kunden. Projekt drar nytta av EYs kompetens- och strukturkapital för att accelerera genomförandet. EY strävar till att, från en övergripande strategisk nivå och med en tydlig vision och målbild, i dag ofta innehållande starka hållbarhetsaspekter, bygga innovativa och hållbara lösningar. Transformationsprocessen inom FM och Real Estate gör att arbetsplatsen nu ses som en helhet, vilket gör leveranserna mycket större och mer krävande. Där kan EY göra en viktig insats”, kommenterar Jessica Schmidt, Manager på EY Sverige.

Med tanke på att 40 % av världens energiproduktion i dag går till byggnader är det en viktig fråga också för EY, som arbetar mycket med hållbarhet och analyserar hela fastighetsportföljer inom både kontors- och industrisektorn. En ökad grad av digitalisering, med allt från sensorer och robotar till systematisk dataanalys tillsammans med EY:s globala experter gör att högt ställda hållbarhetsmål kan uppnås i verkligheten.

”I Sverige finns ett 50-tal konsulter inom REFM. Det handlar om en nordisk organisation är globalt integrerad med EYs verksamhet och nätverk i över 150 länder – Det gör att EYs lokalt kan dra nytta av global spetskompetens samtidigt som mer och mer arbete utförs tillsammans med kunder tvärs olika länder”

Nordisk spetskompetens till IFMA:s tjänst

”Vi inom svenska EY har spetskompetens inom områden som Facility Management, Work och Workplace Experience och nya affärsmodeller och partnerskap såsom Vested . Inom hela den svenska FM-sektorn har EY en marknadsledande position. Affärsmodellen Vested passar för strategiska relationer inom FM och den har alltmer börjat tillämpas också i Sverige under och efter pandemin. Därför är det naturligt för oss att stödja en branschorganisation som IFMA Sverige. EY har varit långsiktigt engagerade i IFMA och tidigare har thought leaders såsom Magnus Kuchler och Linda Andersson bidragit i IFMA Sveriges styrelse. Eftersom också jag suttit som ordförande i IFMA kändes det naturligt att EY nu blev guldpartner och fortsätter på den inslagna vägen,” säger Victor.

Hur ser då den nyblivna guldpartnern på IFMA?

”Den stora utmaningen för tillfället är att hantera läget efter coronapandemin och att våga fatta beslut utifrån antagande kring det framtida läget. Intresset för FM är större än någonsin nu när arbetsplatserna skall öppnas upp och de nya arbetsformerna integreras i verksamheten. IFMA har en jättechans att förstärka sin ställning då nätverken åter knyts samman fysiskt”, konstaterar Victor.

”Det gäller att ta tag i medlemmarna ordentligt. Hybridarbetet kommer att bestå oavsett vi vill det eller inte – en ny utmaning för ledarskapet. Vi på EY är noggranna med att medarbetarna skall vara i centrum. FM-leveransen är en möjliggörare som bidrar till en bra medarbetarupplevelse ”Employee Experience” vilket i nästa led också skapar en än bättre kundupplevelse ”Client Experience”. Vår tanke med Workplace Experience är att kunderna skall attrahera och behålla talanger. Generellt har synen på FM:s roll och mål fått en rejäl skjuts under pandemin”, påpekar Jessica.

”Hela vår approach är samarbete mellan olika avdelningar, FM, Real Estate, IT och HR, i en heltäckande arbetsplatslösning. Det handlar om hela företagets frågor och inga separata fack. FM-upplevelsen är en oupplöslig del av medarbetarnas dagliga liv och moderna arbetsgivare har insett detta, vilket är en spännande utmaning för oss att hantera nu när kontoren åter börjar fyllas,” förklarar Jessica.