28 juni 2023
Kompetensutveckling, Nordic Workplace

PALATS – vinnare av FM innovationspris 2022

IFMAs innovationspris syftar till att uppmuntra och sprida innovationer som utvecklar och förbättrar FM-branschen. Innovationen ska förutom att utveckla och förbättra FM-branschen, vara en framtagen produkt/tjänst i åtminstone beta-version eller prototyp, som kan påvisas att den fungerar.

Motiveringen bakom vinnarbidraget för årets IFMA innovationspris:

Bidraget stödjer hållbar utveckling på flera olika sätt – Miljömässig hållbarhet i form av cirkularitet och återanvändning, minskad resursförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Ekonomisk hållbarhet genom både resurs,- tids-, och kostnadseffektivitet/optimering. Innovationen synliggör hållbarhetstänket tydligt för användaren.

Årets IFMA Innovationspris går till PALATS! En digital plattform/tjänst som förenklar hantering och återbruk av befintliga material, möbler och andra inventarier.

De flesta företag och organisationer har dålig koll på vad de faktiskt äger vilket gör det svårt att effektivt återanvända produkter inom verksamheten. Saker glöms bort i förråd, slängs och ersätts med nyinköp, i brist på ett system för att hantera sina tillgångar. Vidare försvaras rivning framför demontering som ett mer ekonomiskt lönsamt alternativ då resurser och rutiner saknas för att synliggöra, mellanlagra och sälja återbrukbara produkter. Detta resulterar i att bara bygg- och fastighetsbranschen står för drygt en tredjedel av Sveriges avfall och en stor del av Sveriges samlade klimatavtryck.

Palats underlättar återbruk genom att tillhandahålla ett effektivt inventeringsverktyg för att snabbt kunna skapa en digital översikt av befintligt material och inventarier i en organisation eller ett projekt. Med Palats digitaliseras byggmaterial, möbler och inventarier så att de kan spåras, hanteras och tillgängliggöras direkt i mobilen eller på webben. På detta sätt kan produkternas livslängd maximeras och organisationer kan undvika onödiga nyinköp.

Det som vi gillar extra mycket med detta bidrag är att vi här kan göra något tillsammans, gå ihop och tillsammans samarbeta för en mer hållbar utveckling – vi kan både dela resurser och återbruka dem internt, men vi kan också tänka ett steg längre och börja dela resurser och återbruka dem även inom hela branschen och med andra närliggande branscher. Och det är något som vi önskar från juryn uppmuntra hela FM-branschen – att gå mer ihop för att tillsammans utmana några av våra mänskliga, planetära och ekonomiska utmaningar. Tillsammans är vi bättre och starkare och snabbare. Tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Stort grattis PALATS!