28 juni 2023
IFMA partner

NORMA Advokater – ny silverpartner

 

Nyfikenhet, kreativitet, flexibilitet och erfarenhet för modern affärsjuridik

NORMA Advokater är ett fräscht tillskott till den växande skaran av partners till IFMA Sverige. NORMA representerar juridisk sakkunskap inom områden som fastigheter och offentlig upphandling. Dessutom är det glädjande att få en partner från Sveriges framsida – NORMA:s kontor ligger i Göteborg.

Det finns en perception som gäller advokatbranschen – att man fungerar på inarbetade sätt och därmed blir konservativ. NORMA vill bryta den bilden genom att skapa en stark kultur som bygger på element som nyfikenhet och flexibilitet parade med en gedigen erfarenhet och en dos kreativitet, som ju inte normalt förknippas med advokatbyråer.

VD Adam Lichtneckert och advokaten Linus Nilsson från NORMA Advokater förtydligar här byråns bakgrund och filosofi.

”NORMA är en advokatbyrå som arbetar med affärsjuridik. Ursprunget sträcker sig ända till 1935, då firman var en del av Glimstedt Sverige.  Vid årsskiftet 2021/22 skapades en ny byrå av Göteborgskontoret med det nya namnet NORMA Advokater. NORMA ägs av ett kollektiv av delägare i form av s.k. true partnership, dvs. lika ägande.”

”NORMA har ambitionen att utmana gamla sanningar och strukturer i den förhållandevis konservativa advokatbranschen genom att arbeta modernt. Det innebär bland annat att man med hjälp av innovativa arbetssätt, både digitala och fysiska verktyg, hanterar dagens komplexa affärsjuridiska frågor. Vi vrider och vänder också på argument på ett kreativt sätt. Målet är att vara konkurrensmässiga nu och i framtiden”, förklarar Adam.

”Det kan handla om hur verksamheten är organiserad, men också hur firman ser på den moderna affärsjuridiken, på de utmaningar som branschen står inför. Pandemin har lett till nya arbetssätt som tidigare inte funnits. Då måste vi som rådgivare hänga med i utmaningarna när omvärlden förändras snabbare än någonsin. Kanske det viktigaste framför allt är att vara tillgängliga för klienterna – inte bara genom sin tid utan att alla medarbetare visar en mänsklig och personlig sida av sin profession.”

NORMA:s verksamhet är uppdelad i fem affärsområden; Fastighet, Corporate Commercial, Offentliga Affärer, Kommersiella tvister samt Finansiell Kris och risk. Byråns drygt 30 medarbetare har kompetens inom affärsjuridikens alla områden, vilket gör att man kan lämna rådgivning och biträda i ett brett spektrum av legala och kommersiella frågor som kan uppstå under olika skeenden av ett företags liv. För varje uppdrag har NORMA förutsättningar att, när det behövs på grund av uppdragets omfattning och komplexitet, anpassa ett skräddarsytt team för att erbjuda den bästa rådgivningen. Ägarbilden stödjer också den arbetsfördelningen.

”Kulturen i branschen har ett skimmer av att vara speciell, vilket haft ett negativt inflytande på jämställdhet. Många duktiga kvinnliga jurister lämnar i förtid. Utvecklingen går för långsamt och målen är ställda för långt borta. Vårt mål är att könsfördelningen skall vara så jämn som möjligt och att noll procent lämnar för att man inte klarar av att anpassa sitt liv till arbetsmiljön eller att arbetsmiljön inte fungerar för medarbetarna”, förtydligar Adam.

Offentliga affärer en specialitet

NORMA arbetar mycket med just fastighetsrelaterad juridik, men också med tvister om olika avtal. Därmed tangerar byrån FM-branschen, inte minst när det gäller offentliga affärer, där upphandlingsregelverket med bl.a. LOU kan vara svårt att genomskåda. I dag då konjunkturen svängt och investeringarna i fastigheter minskar uppstår även många frågor kring hyresavtal och andra lokalärenden.

”Egentligen skiljer sig inte fastighetsbranschen från andra sektorer i kristider. Både hyresgäster och fastighetsägare strävar till att optimera ytor och utnyttjandegrad av lokalerna. Ett särområde är de lokaler och fastigheter som hyrs ut till den offentliga sektorn, där det inte är helt lätt att ha insikt i regelverket om offentlig upphandling. Vi behöver hålla örat mot rälsen och vara kreativa och förutseende rådgivare. I förhållande till andra advokatbyråer är vi relativt ensamma om att ha en mer junior jurist som driver utvecklingen – alla resurser bidrar till resultatet”, berättar Linus Nilsson.
Linus har själv fem års erfarenhet av offentliga affärer och hans kollega Johan Rappmann har arbetat inom detta fält mer än tjugo år.

”NORMA kan bidra till hela ledet i en upphandlingsprocess ur FM-leverantörernas synpunkt. Det innefattar allt från att lämna anbud till överprövning av tilldelningsbeslut. Det är viktigare än någonsin att arbeta strukturerat och förutseende. Detta beror på en ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen om att alla brister nu måste påtalas redan i en tidig fas i upphandlingen. I kombination med ny lagreglering för överprövningar, som innebär att endast omständigheter som framförs inom tre veckor efter ansökan ska beaktas av domstolen, innebär detta att landskapet för offentlig upphandling har förändrats. Vi strävar därför efter att i ett så tidigt skede som möjligt samarbeta med leverantörerna och ger alltid rådet att vara förberedd och ta fram ett arbetsdokument för att notera brister, att anteckna alla frågor och svar, vad som sagts och vad som gäller m.m. På det sättet skapas bättre förutsättningar att vinna framgång vid en eventuell överprövning. Det gynnar även leverantörens arbete med anbudet och anbudets kvalitet.”

Adam påpekar att NORMA veterligen har Advokatsveriges enda upphandlingsblogg på hemsidan. ”Där bjuder vi på den senaste kunskapen om hur man hanterar offentliga affärer.”

Samarbetet med IFMA Sverige

Att NORMA blivit silverpartner till IFMA Sverige beror på att Linus ”sprang på” organisationen och upplevde att det fanns goda förutsättningar att tillsammans skapa ömsesidig nytta. Adam och Linus ser fram emot att på olika sätt skapa samarbete mellan NORMA och IFMA Sverige.

”NORMA har en stark tradition inom fastighetsområdet som upprätthålls med hög kompetens och stort engagemang. Vi vet att Facility Management har fått ökad betydelse för drift av fastigheter. Inget talar för att det kommer att bli mindre viktigt i framtiden. Branschen är föränderlig vilket gör det viktigt att vara snabbfotad och kunna anpassa sig – både för beställare och utförare men även för oss som arbetar med rådgivning till dessa aktörer.”

”Naturligtvis hoppas och tror vi att vårt medlemskap och partnerskap i IFMA Sverige kan skapa nya affärsrelationer med andra medlemsföretag, men även att vårt bidrag till IFMA Sverige på olika sätt kommer att skapa nytta för båda IFMA Sverige och medlemsföretagen. Som en proaktiv juridisk rådgivare är vi övertygade om att vi kan skapa nytta och mervärde för medlemsföretagen genom rådgivning och biträde vid alla tänkbara juridiska frågeställningar, men även genom löpande kompetensutbyte. IFMA är en väldigt bra plattform för nätverk med bolag som vi kan lära av, som vi kan hjälpa på daglig bas, särskilt eftersom vi kan mycket om fastigheter och offentlig upphandling.”

”Eftersom upphandling är ett viktigt inslag i FM-branschen är det särskilt spännande att samarbetet mellan NORMA och IFMA inleds nu när IFMA har extra fokus på just offentlig upphandling. Genom NORMA:s affärsområde Offentliga Affärer erbjuder vi rådgivning inom upphandlingens alla delar, dvs. såväl inför som under en upphandling men även om det skulle bli domstolsprocess. NORMA bistår även vid frågor som kan uppstå under avtalstiden. Det är ett område som fått alltmer fokus under den senaste tiden genom t.ex. uppföljning av leveranser eller möjligheten att ändra och anpassa kontrakt. Inom affärsområdet Offentliga Affärer har NORMA erfarenhet av att arbeta både med beställare och leverantörer och kan därför bidra med olika perspektiv och erfarenheter.”

NORMA har gjort en rivstart på partnerskapet genom att delta som utställare på konferensen Nordic Workplace  Vår kollega, Johan Rappmann, har dessutom att deltagit i panelen för samtal om Upphandling & samarbeten som expert på upphandlingsrätt.

”Om vi blickar in i framtiden är det mycket spännande på gång. Det förs redan diskussioner om nya aktiviteter med IFMA Sverige. Närmast efter Nordic Workplace planeras för att NORMA:s specialister inom upphandlingsrätt, Johan Rappmann och Linus Nilsson, ska genomföra en mötesserie för FM-leverantörer för att diskutera viktiga juridiska frågor på upphandlingsområdet. Det ser vi verkligen ser fram emot. Det gynnar alla att få ett utbyte, där alla parter gemensamt stärker sitt kunnande”, säger Linus.

”Samarbetet med IFMA Sverige är viktigt för NORMA och framför oss vi ser ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans med IFMA Sverige kan skapa former för kompetensutbyte och mervärde för medlemsföretag. FM-branschen är väldigt bred med både stora och små företag som behöver juridisk hjälp inom FM-relaterade ärenden. Naturligtvis ser vi fram emot att lära känna övriga partners och många medlemmar”, avslutar Adam.