29 augusti 2023
IFMA krönika

Arbetsplatsen är ett ekosystem

Under sommaren har jag bland annat ägnat mig åt att läsa artiklar och undersökningsresultat från den globala arkitekt- och designfirman Gensler. Det har varit intressant och berikande läsning om vad som motiverar medarbetare att återvända till kontoret, ett område som jag personligen brinner för. Genslers information stämmer dessutom väl överens med de samtal jag har haft med företagsledare under våren.

En av många intressanta spaningar är att medarbetare berättar att de behöver spendera mer tid på kontoret för att öka sin produktivitet. En överraskande siffra är att drygt 80% av de tillfrågade är villiga att komma oftare till kontoret om arbetsgivaren ger dem rätt förutsättningar och en stimulerande mix av upplevelser på arbetsplatsen. Det för mig osökt över till begreppet ­- arbetsplatsens ekosystem.

Ett ekosystem. En helhet, avgränsad för att vara enklare att studera, beskriva och förstå. Som kroppen, naturen eller vår planet. Nu är frågan – vad krävs för att uppfylla arbetsplatsens ekosystem?

Ett ekosystem består ju av olika delar som tillsammans bildar den där helheten jag nyss nämnde. Likadant är det med en arbetsplats, i alla fall en funktionell och attraktiv arbetsplats. En plats där medarbetare vill vara. Som dessutom bidrar till effektivt arbete och adderar något som har visat sig vara minst lika viktigt – upplevelse.

Kontorets nya roll är numera inte bara en plats där jobbet ska göras, utan också en plats för arbetsplatsupplevelser. Sammansatta av behovsstyrda utrymmen för individuellt arbete, för kreativt grupparbete och rum för att reflektera och ladda batterierna (kanske med en tupplur…).

I Genslers undersökningar har den här mixen av utrymmen visat sig ha störst inverkan på effektivitet och upplevelser på arbetsplatsen. Anställda som jobbar på högpresterande arbetsplatser betonar fördelarna med att jobba i utrymmen även bortom deras avgränsade arbetsplats och traditionella mötesrum. Dessa utrymmen anses inte längre som valfria bekvämligheter, utan som kritiska arbetsytor som främjar resultat, arbetsglädje, företagskultur och viljan att jobba mer på kontoret. De kan delas in i följande kategorier:

Rum för individuellt arbete. Ljudlösa och teknikfria zoner och fokusrum där man kan arbeta ostört.

Rum för kreativt grupparbete. Tekniskt välutrustade flexibla utrymmen för fysiska och digitala möten för interaktion med kollegor och kunder.

Rum för reflektion och återhämtning. Utrymmen med fokus på hälsa och välbefinnande. Kan inkludera utomhusarbetsplatser sammankopplade med natur samt rum för meditation och yoga.

Rum för avslappning och uppladdning. Här ingår till exempel caféer och lounger, där man kan arbeta om man vill, samt gym och andra träningsutrymmen. Och med plats att ta den där tuppluren…

Jag är medveten om att utformningen av arbetsplatsens ekosystem inte görs i en handvändning. Det krävs att medarbetarna får säga sitt, ledare som förstår och sprider kraften av effektivitet och upplevelse i samklang och nya värderingar kring vad en arbetsplats innebär och kan bidra till. Men om vi inte utvecklar arbetsplatsens utformning och innehåll i ett vidare perspektiv – hur ska vi då kunna räkna med att medarbetare hellre jobbar där än hemifrån?

Det är mycket tyckande om vad som motiverar medarbetare att lämna hemmet och återkomma till kontoret. Några av de viktigaste anledningarna är att jobba nära sitt team av arbetskamrater, socialisera med kollegor, bli en del av gemenskapen, bli sedd och uppmärksammad. Kring det här behövs djupare förståelse, baserad på evidens. Därför bidrar vi gärna med vår kunskap inom området, så att inte alla ska behöva uppfinna hjulet själva, om och om igen.

 

Skribent

Anna-Lena CarlstedtIFMA styrelse