22 juni 2023
IFMA krönika

Vad hände med stämpelklockan?

Vad hände med stämpelklockan?

Den senaste tiden har det varit en något uppjagad diskussion angående hybridarbete och dess följetonger såsom ’Quite quitters’ och ’Rage applying’. Vi har samtidigt en ny generation arbetskraft där vi för första gången på många år faktiskt kan skymta ett trendskifte – långtidssjukfrånvaro och utbrändhet minskar. Parallellt rasar diskussionen kring produktivitet på arbetsplatsen i och med våra nya hybrida arbetssätt. Människor i samhället har allt mer börjat ställa sig frågan; varför går vi till arbetet?

Någonstans i allt detta verkar det dock som att vi glömt bort den fundamentala frågan: varför har vi anställda? Ja, inte är det för att ge våra medarbetare möjlighet att spela pingis eller laga långkok under arbetsdagen, det är ju såklart för att arbetsgivaren vill, rent krasst, ha ut något av oss. Medarbetare ska bidra till att uppnå uppsatta mål och för det behöver de vara produktiva. Så följdfrågan till ovan ställda frågor blir onekligen; hur skapar vi produktivitet på arbetsplatsen med individer som tillämpar quite quitting och rage applying?

Jag som stark ambassadör för FM branschen och samtidigt operativ chef i vår bransch, vill inte ha mina medarbetare hemma. Ni kan kalla mig dinosaurie men jag skulle önska att mina medarbetare ville vara på kontoret varje dag och möta våra kollegor och kunder. Detta är ju såklart min personliga åsikt och troligtvis är jag präglad av vår starka arbetarkultur i Sverige. Men till och med jag förstår att vi står inför ett paradigmskifte och att mina preferenser på eventuella hybridlösningar har lite att säga till om när både siffror och undersökningar talar emot mig.

Att besvara frågan ’varför går vi till jobbet?’ är nämligen inget jag tror att företagen kan göra, det svaret vilar snarare hos varje individ. Däremot är det upp till arbetsgivarna att besluta om vilka mål de vill uppnå och på vilket sätt medarbetarna bidrar med mesta möjliga produktivitet. Där tror jag att vi som branschnätverk kan understryka vikten av att använda kund- och medarbetarestrategier för att besluta om processen kring varifrån vi arbetar – om det är hemma, på kontoret eller en härlig mix. Snarare än att låta arbetsgivarnas chefers preferenser styra, dinosaurier eller ej.

Skribent

Amanda FranckeIFMA styrelse