25 juni 2023
IFMA krönika

Never underestimate the power of a smile

Never underestimate the power of a smile

”Du måste le, annars får du böter”
”Du måste le, för att få komma in”
”Fyra av tio svenskar ler oftare i dag, än de gjorde för ett år sedan”

Det är några inlägg som under den senaste tiden fångat mitt intresse.

I en ort på den Filippinska ön Luzon infördes förra året en ny regel om att de anställda måste le på jobbet, annars kan de få böter. Borgmästarens påbud menar att det ska ”tjäna folket och samtidigt skapa en känsla av lugn och vänlig stämning”.
Även i Sverige har vi liknande initiativ, förvisso inte så långt draget som i Filippinerna men exempelvis inom hotellbranschen där de anställda måste le framför en spegel för att peppa och påminna sig själva om värdet av ett leende, innan mötet med gästerna.
På lite likartat vis har en butik i Danmark låtit installera en kamera som kunderna behöver le framför, för att dörrarna till butiken ska öppnas.

Man kan så klart tycka vad man vill om dessa initiativ men faktum är ändå att forskning från bla. Uppsala och Lunds universitet fastslagit att när vi ler mot någon är det större chans att den personen ler tillbaka.
Rent kognitivt fungerar det på så vis att vi omedvetet ”tar på oss” samma uttryck som den vi möter. Vi talar om sk. spegelneuroner vilket är nervceller som avger nervimpulser när vi själva utför ett visst ansiktsuttryck, och när vi ser någon annan göra samma sak.
Det innebär att när vi ser någon le, eller när vi själva ler, aktiveras spegelneuronerna och leendet smittar. På samma vis som en ”gäspning smittar”.

Forskningen har också gång efter annan bevisat flera positiva hälsoeffekter av att le – att du blir gladare, mindre stressad och mer kreativ.
Ibland ska man ju lära av sina barn, kanske aktuellt när det kommer till att le då amerikanska rön visar att barn kan le så ofta som 400 gånger per dag medan vuxna kan le så sällan som fem gånger per dag.

Så förutom att vi genom ett leende kan överföra positiva känslor till varandra, påverkar det vårt välmående och kan få oss att känna oss gladare. Till och med genom ett påtvingat leende.

Enligt en Sifo-undersökning, Smileindex, som genomfördes tidigare i år och på uppdrag av Operation Smile, ler fyra av tio svenskar oftare i dag än för ett år sedan. Och bara var fjärde svensk uppger att de ler mer sällan än för ett år sedan. Sannolikt kan resultatet kopplas ihop med Coronapandemin som hade en tydlig negativ påverkan på leendekulturen i Sverige.

Vi ler alltså oftare idag än för ett år sedan och vi lever inte längre i en pandemi, men vi lever dock i en delvis orolig och dyster omvärld. Om inte alltid så kanske det är just nu som ditt leende är extra viktigt?
Oavsett vart i världen du lever, hur du ser ut eller vilket språk du talar kan ändå alla relatera till ett leende. Så, underskatta aldrig kraften i ett leende utan le mer, ge mer!

“If you smile at the world, the world will smile back at you”

Skribent

Förnamn efternamnTitel och företag