25 juni 2023
IFMA krönika

Worklife experience

Jag hade förmånen att nyligen lyssna in ett webinarium med fyra högst kompetenta personer. Titeln på webinariet var ”Worklife Experience” och detta fick mig att göra några reflektioner. För mig fungerar det så att jag får väldigt mycket inspiration och funderingar när jag i lugn och ro kan ta del av denna typ av kunskapsöverföring. Man skulle till och med säga att jag blir lite kreativ. En del av mina tankar tänker jag er kära läsare få ta del av nedan.

För det första är jag tacksam att under arbetstid kunna delta i webinarium. Detta är ingen självklarhet för många som har mer platsbundna arbetsuppgifter.

För det andra tycker jag att diskussioner om arbetssätt och arbetsplats är starkt förenklade och primärt omfattar den minoritet av arbetskraften som kan välja plats, arbetsuppgift eller arbetsgivare. Jag kan förstå att delar av de diskussioner som förts de senaste åren kring arbetsplatsen känns obsolet för dem som inte har valmöjlighet. Det jag saknar är en mer nyanserad bild för alla de människor där platsen fortfarande är viktig och där det är utmanande att skapa medarbetarupplevelser.

De senaste åren har vi blivit alltmer upplevelsefokuserade. Workplace Experience är säkert ett begrepp som ni känner till eller hört talas om. Vad innebär detta begrepp för dig? Jag tillhör den introverta delen av befolkningen som inte har ett stort behov av att hänga vid kaffemaskinen eller socialisera. Jag får min energi från andra aktiviteter såsom nätverksträffar och webinarium. Så med andra ord är mina arbetsplatsupplevelser annorlunda än många andras upplevelser. Den introverta och analytiska delen av mig har svårt att förstå varför vi ska vara på kontoret när jag utför samma arbetsgifter betydligt effektivare på mitt hemmakontor om det inte finns ett tydligt syfte med mitt kontorsbesök. Att bygga en företagskultur genom att vara på kontoret är ett vanligt argument varför vi ska vara på kontoret. Detta är ytterligare ett exempel på de enkla lösningar som cirkulerar. För mig utgör hur vi lever företagets värderingar basen för den kultur vi tillsammans bygger upp på företaget och inte mängden av fysisk närvaro.

Begreppet Worklife experience var nytt för mig och det handlar om att skapa en positiv arbetslivsupplevelse. Att leva upp till detta blir stora utmaningar för många FM-organisationer då begreppet är så omfattande och samtidigt otydligt. Om framtiden kommer innebära mer fokus på användarupplevelser är det hög tid att ifrågasätta om vi ska döpa om Facility Management till något mer adekvat och modernt begrepp. Om vi som jobbar inom FM-branschen blir upplevelseambassadörer i framtiden borde branschen döpas om till EM (experience management).

Vad jag saknade på webinariet var en djupare diskussion om värdet för arbetsgivaren om vi får till workplace experience. Upplevelsen att ta sig till jobbet ska helst vara som en resa full med upplevelser. I en värld av upplevelser finns det någon positiv korrelation med kort- och långsiktig produktivitet? Jag kan förstå att positiva upplevelser bidrar till mer nöjda medarbetare men kommer medarbetarna bidra till en högre vinst bara för att de är nöjda eller kommer upplevelserna tas för givet efter ett tag? Vi fick lära oss att vi kommer mäta Key Experience Indicators i framtiden. Oavsett vilka indikatorer vi använder framöver så är min erfarenhet att det finns väldigt få enkla samband idag och som chef behöver du gå på din magkänsla och vara modig när du ska genomföra förändringar. Denna förmåga lär bli allt viktigare i framtiden.

Sammanfattningsvis lever vi i en spännande värld med externa och interna faktorer som i hög grad påverkar oss och där dessa tillsammans formar framtidens arbetssätt. Det är många faktorer som påverkar våra organisationer och här upplever jag det är viktigt att vi utgår från människan i våra analyser. Tekniken och platsen är beståndsdelar som redan är på plats men det är ledarskapet och i dess förlängning synen på medarbetarna som kommer visa vilka som blir vinnare respektive förlorare på framtidens arbetsmarknad.

Skribent

Michael EsplingerVice ordförande IFMA Sverige