24 april 2024
IFMA partner, IFMA Sverige

Ny silverpartner; Primär FM Group AB – en snabbväxare inom FM-tjänster

Sedan starten 1987 har Primär vuxit till ett av Sveriges största förvaltnings- och serviceföretag med en rikstäckande leverans av ett komplett tjänsteerbjudande inom Facility Management. Thomas Front, VD för Primär FM Group AB, berättar här om företaget och skälen till att bli en av IFMA:s silverpartners.

”Vi gör våra kunders vardag enklare och mer effektiv genom att sköta om och utveckla deras fastigheter och servicefunktioner. Antingen tar vi ett helhetsansvar för de tjänster som gör fastigheten eller arbetsplatsen effektiv, eller så levererar vi enskilda eller en kombination av tjänster inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och lokalvård”, berättar Thomas.

”På Primär strävar vi efter att vara mer än bara en tjänsteleverantör; vi ser oss själva som en partner till våra kunder och vill bygga långsiktiga relationer genom bra service och gemensamma vinster”, förklarar Thomas och fortsätter:

”Vi är stora nog att leverera till alla typer av kunder samtidigt som vi är personliga och flexibla, något som har varit vår styrka sedan starten och som vi värnar mycket om. Genom att kombinera den senaste tekniken och innovativa arbetsmetoder med att vara kundnära och personliga skräddarsyr vi unika lösningar utifrån varje kunds behov.”

Vad var orsaken till att ni valde att bli silverpartners?

Thomas säger att för Primär FM Group är det viktigt att hela tiden utvecklas, men också att vara med och utveckla branschen. Det gör man bland annat genom att samarbeta med olika yrkesskolor och att engagera sig i nätverk. Primär FM Group ser att IFMA är ett bra forum för att både få och bidra med insikter och kunskap inom FM-området.

Hur ser ni på utvecklingen av FM, både i Sverige och generellt? Några fokusområden för IFMA att satsa på?

”I besvärliga tider med oroligheter och lågkonjunkturer så utmanas än mer det ordinarie sättet att arbeta, behovet av trygga, robusta och utvecklande servicetjänster sätts i fokus för att företag och samhället skall fungera optimalt och behålla sin konkurrenskraft. Kännedomen om FM-branschen har under de senaste åren stärkts, utvecklingen av tjänsteerbjudanden har gått framåt – men det finns fortfarande mycket mer att göra för att stärka kundernas verksamheter. Här spelar IFMA en viktig roll i att inspirera och initiera samverkan mellan oss som är aktörer inom FM-branschens, tillsammans får vi mer kraft i utvecklingen.”

Enligt Thomas är följande punkter nyckelfaktorer för FM i framtiden:

Teknologisk utveckling: FM-branschen måste fokusera på att anpassa sig till den snabba teknologiska utvecklingen. Det handlar exempelvis om att använda smarta system för fastighetsövervakning, energieffektivitet och underhåll. Utmaningen ligger i att implementera och hantera dessa teknologier på ett effektivt sätt.

Hållbarhet och miljö: Att minska miljöpåverkan är en prioritet. FM-branschen står inför utmaningen att integrera hållbara metoder i fastighetsförvaltning, energiförbrukning och avfallshantering.

Kostnadsoptimering: Att leverera och utveckla högkvalitativa tjänster samtidigt som man minimerar kostnader är en balansgång som innebär krav på hållbara effektivisera processer, ledarskap och spetskompetenser som ständigt förbättrar produktiviteten.

Förändrade arbetsmiljöer: Flexibla arbetsplatser, distansarbete och coworking-trender påverkar fastighetsbehoven. FM-branschen måste anpassa sig till dessa förändringar och erbjuda lösningar som möter de nya kraven.

Kampen om kompetensen: Det finns en brist på kvalificerad personal inom FM samt svårigheter att attrahera personer som inte känner till vilka fantastiska möjligheter som finns inom FM-branschen . Öka intresset för branschen så fler personer väljer att utbilda sig, eller söka sig till FM-branschen.

”För att accelerera utvecklingen av FM så behöver vi som är i branschen gemensamt samarbeta mera och dela med oss av idéer och koncept som kommer kunder och brukare till godo. Här kan IFMA vara en drivare i att samordna oss aktörer mot ovanstående fokusområden”, avslutar Thomas.