14 maj 2024
IFMA Sverige

Uppdatering av IFMA Partnerskap

IFMA kan nu meddela förändringar i våra partnerskap för att bättre tjäna våra medlemmar, partners och möta dagens utmaningar. I linje med internationella IFMA:s standard har vi anpassat våra partnerskapsnamn för att tydligare kommunicera de olika nivåerna av engagemang och stöd från våra partners. Våra partnerskap har nu nya namn:

  • Platinum (före detta Guld)
  • Guld (före detta Silver)
  • Silver (före detta Brons)

 

Vi har även förstärkt Platinum-nivån med extra förmåner för att ge maximalt värde för våra mest engagerade partners. Denna förändring kommer att gälla från och med den 1 juli för nya partners och från och med nästkommande avtalsperiod för befintliga partners.

Vi tackar för ert fortsatta stöd och ser fram emot att fortsätta vår framgångsrika resa tillsammans.

Om du har några frågor eller funderingar gällande våra partnerskap är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ifma.se