Save the date 27 september !

Årets tema är "Healthy People in a Digital World"

Passa på att säkra dagen i kalendern och anmäl redan nu!

Vi samlar senaste information i FM från hela världen.
Läs mer

Kommande Events 

All
Internationellt & Online
Nordic Workplace
Stockholm
Uppsala
Detta gör vi

Kompetensutveckling för medlemmar är en viktig del av IFMA Sveriges verksamhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter sker genom nätverksträffar, seminarier, workshops, konferenser, studiebesök, benchmarking och utbildningar. IFMA Sverige driver även ett internationellt utbyte med IFMA-organisationer i andra länder, där vi deltar och driver internationella FM-frågor.

Intresset för FM och arbetsplatsutveckling är stort och medlemsantalet i IFMA Sverige har dubblerats på några år. Därför vill vi öka antalet nätverksträffar i Göteborg och Malmö och behöver engagera en grupp om ca 4-5 personer i Göteborg respektive Malmö där ni planerar och genomför lokala nätverksträffar.

Maila info@ifma.se

FM, Facilities Management eller Facility Management är en marknad under framväxande. Tidigare gick varje tjänst under sitt eget namn: Internservice, fastighetsservice, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri etc. FM innebär att tjänsterna samordnas till en helhet.

Guld Partners 

Silver Partners 

Brons Partners 

Media Partners