Nordic Workplace 2017 - Empowering the future of Facility Management!
Nordic Workplace 2017 kommer att presentera framtidsspaningar och trender och runt temat Empowering the future of FM kommer konferensen att handla om smarta byggnader, smarta arbetssätt, hur den nya tekniken kommer att påverka oss samt de essentiella framgångsfaktorerna för att lyckas med genomförandet av internationella arbetsplatskoncept.

Save the date - 7 december

Vi samlar senaste information i FM från hela världen.
Läs mer

Kommande Events 

All
Göteborg
Internationellt & Online
Malmö
Nordic Workplace
Stockholm
Uppsala
Detta gör vi

Kompetensutveckling för medlemmar är en viktig del av IFMA Sveriges verksamhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter sker genom nätverksträffar, seminarier, workshops, konferenser, studiebesök, benchmarking och utbildningar. IFMA Sverige driver även ett internationellt utbyte med IFMA-organisationer i andra länder, där vi deltar och driver internationella FM-frågor.

FM, Facilities Management eller Facility Management är en marknad under framväxande. Tidigare gick varje tjänst under sitt eget namn: Internservice, fastighetsservice, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri etc. FM innebär att tjänsterna samordnas till en helhet.

Guld Partners 

Silver Partners 

Brons Partners 

Media Partners